MARIANNE RØISELAND KARI PEDERSEN marianne.roiseland@bt.no

— Vi kan ikke vente helt til Skansentunnelen er ferdig med å stenge Bryggen for trafikk, sier byråd Tom Knudsen.Etter planen er Skansentunnelen ferdig først i løpet av 2007. Bekymringsmelding Elendighetsbeskrivelsen som et internasjonalt råd (ICOMOS) nylig ga av Bryggen har økt tempoet i arbeidet med å fjerne trafikken.- Rapporten fra ICOMOS bekrefter vår bekymring for Bryggen. Rapporten understreker de kritiske forholdene, og fører til at vi må vurdere alternativer når det gjelder trafikkbelastninger. Dette er jeg sterkt innstilt på å få gjort, sier byråd Tom Knudsen. Trafikken får en stor del av skylden for at Bryggen synker.- Nå handler det om Bryggens ve og vel målt opp mot trafikkflyt. Jeg er innstilt på å ha en dårlig fremkommelighet i noen år, i stedet for at et verdenskulturminne skal forfalle, sier Tom Knudsen. Ny sentrumsring Etter det BT erfarer er det flere løsninger som kan være aktuelle for å strupe trafikken over Bryggen.En løsning kan være å nekte tunge kjøretøy adgang. En annen er å stenge for trafikk i deler av døgnet. Den tredje, og trolig mest aktuelle, er kun å tillate kollektivtrafikk.- Vi er kommet milevis hvis vi klarer å stenge Bryggen for all trafikk bortsett fra kollektivtrafikk, sier Knudsen.Problemet for byrådet er å finne en løsning som fører bilene inn i Fløyfjellstunnelen, i stedet for opp i gatene bak Bryggen. - Hvis trafikken bare presses en gate opp, oppnår vi ikke så mye, sier Knudsen. En stengt Bryggen betyr store kjørerestriksjoner på Øvregate. - Ap somler - Dette forslaget kan Tom Knudsen bare glemme. Å stenge trafikken over Bryggen betyr at du oppretter en ny sentrumsring der folk må kjøre i det uendelige, sier Høyres Monica Mæland. Hun synes byrådet bør få opp farten i arbeidet for Skansentunnelen. Tunnelen er inne som en del av det såkalte Bergensprogrammet. Den har stor politisk tilslutning fordi den vil lette Bryggen og Torget for biltrafikk.- Vi må øke presset for å få bygget Skansentunnelen i stedet for å etablere midlertidige løsninger. Slike løsninger kan skyve tunnelen enda lenger ut i tid, sier Mæland.Hun kritiserer byråd Tom Knudsen for å ha somlet med å få tunnelplanene på bordet. Byråd Tom Knudsen lover sak om Skansentunnelen i løpet av sommeren, men han varsler samtidig en sak som foreslår sterke restriksjoner på biltrafikken over Bryggen.