Tidligere i vår ble stillingen som Fiskeridirektør lyst ut. Nåværende direktør, Liv Holmefjord, er inne i sitt siste år av åremålsperioden på seks år.

Det er FiskeribladetFiskaren som har fått innsyn i søknadslistene.

— En spennende jobb

Harald Victor Hove er for tiden byråd for barnehage og skole i Bergen kommune, og har tidligere meldt at han ikke vil stille til gjenvalg som bystyrerepresentant for Høyre ved kommunevalget i 2015. Han har imidlertid åpnet for å fortsette som byråd.

— Fiskeridirektøren jobber i skjæringspunktet mellom næring og forvaltning og jeg synes det er en spennende jobb. Denne typen jobber vokser ikke på trær i Bergen, så da ville jeg søke, sier Hove.

Får han jobben, vil han bli øverste leder for i overkant av 400 ansatte i Fiskeridirektoratet. Omlag 200 av dem jobber ved hovedkontoret i Bergen.

Vil lære faget

Hove har ingen fiskerifaglig bakgrunn, men peker på at det heller ikke etterspørres dette i utlysningsteksten til stillingen.

— Jeg er åpen for å lære og sette meg inn i feltet. I direktoratet er det allerede svært mye fagkompetanse. I utlysningen sto det at de ønsket noen som kan videreutvikle rollen til direktoratet, og der tror jeg min erfaring kan komme til nytte, sier Hove.

En av oppgavene han peker på som spesielt interessant er problematikken rundt oppdrettsnæringens ønske om vekst og utfordringen den samme næringen har med lakselus.

Sterkt søkerfelt

Det er imidlertid ikke bare for Hove å pakke sakene på Rådhuset og spasere ut til Fiskeridirektoratet på Nordnes.

Blant de andre søkerne er nemlig både sittende fiskeridirektør, Liv Holmefjord, og Ole Arve Misund, tidligere nestleder ved Havforskningsintituttet,nå administrerende direktør ved Universitetssenteret på Svalbard.

Ifølge FiskeribladetFiskaren er de andre på søkerlisten:

  • Kjell Jostein Sunnevåg fra Bergen, direktør for eksterne relasjoner iKonkurransetilsynet.
  • Torbjørn Nævdal fra Frekhaug, regionsdirektør Statsbygg Vest
  • Kim Bjarne Rosenkrone fra Sande i Sunnfjord, skipper hos Ervik Havfiske.