KARI PEDERSEN

— Jeg vil ikke forskuttere noe utfall, men politiske signaler tyder på at det kan bli høy temperatur i bystyret, sier Lisbeth Iversen (KrF) til Bergens Tidende.

I går ble det kjent at IKEA har inngått avtale med Nyborg Utvikling og tre andre grunneiere om kjøp av et 120 mål stort område på nordsiden av rundkjøringen ved Gullgruven.

IKEAs nye varehus skal bli minst dobbelt så stort som dagens butikk. Varehussjef Jostein Hatlebrekke lokker med 2000 flere varer og nye attraksjoner. Men vil ikke tidfeste noe byggestart. Først må saken klareres politisk.

Spørsmålet om vern eller utbygging på Nyborg var et hett tema da bystyret vedtok kommunedelplanen for Åsane i fjor sommer.

Utbyggerne lokket med næringsutvikling og 2000 nye arbeidsplasser. Motstanderne nektet å asfaltere mer jordbruksland.

Den gang stemte et massivt flertall for utbygging.

Lisbeth Iversen vil nå bringe saken inn for bystyret på nytt. Et varehus med store parkeringsplasser er nemlig noe helt annet enn småindustri og kontorer.

Frps tidligere byrådsleder Arvid Blommedal var i fjor våpendrager for Nyborg Utvikling.

— Føler du deg lurt når løftet om 2000 arbeidsplasser koker ned til nytt varehus for IKEA?

— Nei, det gjør jeg ikke. IKEA er svært viktig for Åsane. Alternativet var flytting til en ny bydel, sier Blommedal, som føler seg trygg på at det solide flertallet i bystyret består når utbyggingen kommer opp til endelig behandling.