Flere småbarnsforeldre reagerer på kommunens barnehagetildeling etter å ha fått plasser langt unna nærmiljøet. I går stilte blant andre musiker Leif Ove Andsnes opp for å fronte en protestgruppe som har tatt til motmæle mot kommunens politikk.

barnehage02.jpg
VEGAR VALDE

— Kritikken som kommer fra småbarnsforeldrene er forståelig. Jeg er selv barnehagependler og vet hvor krevende logistikken blir når man ikke får plass der hvor man bor. Jeg deler frustrasjonen med de som syns de har for lang vei til barnehagene. - Hva vil dere gjøre med det?

— På mandag fikk vi vedtatt en plan som er grensesprengende. Innen 2015 skal vi bygge 2000 barnehageplasser, mange av de i sentrum av Bergen, hvor behovet er stort. Byrådet fikk fullt gjennomslag for planen. Dette har vært en av de viktigste sakene for meg og jeg er veldig glad for at vi nå har fått vedtaket, sier Filip Rygg til bt.no.

— Vi har hatt full barnehagedekning i Bergen de siste tre årene. Vi har bygd over 3300 barnehageplasser og i 2015 vil dekningsprosenten være på over 100 prosent. Hvis det hadde vært opp til opposisjonen ville vi ikke hatt full barnehagedekning i Bergen, mener Rygg.

Sentrum er satsingsområde

Filip Rygg viser også til vedtaket om bydelsvis prioritering som kom tidligere i vinter.

— Kommunen jobber mot full bydelsdekning og sentrum er et satsningsområde.

- Denne ordningen fungerer jo ikke enda. Når kan småbarnsforeldre i sentrum regne med å få plasser i bydelen hvor de bor?

— Det ble først vedtatt i år, så det tar tid. Men det vil få betydning i de neste årene. En av grunnene til at bydelsvis prioritering er så utfordrende i sentrum er at mange som har flyttet derfra har beholdt barna sine i sentrumsbarnehagene fordi de fremdeles arbeider der. Og de kan vi ikke bare kaste ut. Sentrum er attraktivt både for de som jobber og for de som bor der.

Lenger enn lovverket

Ifølge Filip Rygg jobber Bergen kommune målrettet både mot full bydelsdekning og full behovsdekning.

— Vi jobber for at alle barnefamilier skal få barnehageplass når de ønsker det. I Bergen ønsker vi å strekke oss lenger enn lovverket og med planen vi vedtok på mandag har vi kommet et godt stykke på vei.

- Forstår du at mange nå takker nei til barnehageplassene de har fått fordi de ikke syns tilbudet er reelt?

— Det vil jeg ikke kommentere. Det er opp til den enkelte familie å vurdere. Men barnehagedekningen vil gradvis bli bedre når vi får gjennomført de nye tiltakene.

Hva mener du om byrådets barnehagepolitikk? Si din mening under!