KARI PEDERSEN

«Det er første gang på mange år at vi har klart å snu en nedadgående kurve» uttalte byråd Lisbeth Iversen til Bergens Tidende i går.

Byråden siktet da til de nyeste passasjertallene fra HSD og Gaia, som viser at flere reiste med buss første halvår i år, sammenliknet med første halvår 2003.

Bergens Tidende har kikket nærmere på passasjertallene til Gaia for første halvår tilbake til 1998. I løpet av disse seks årene økte passasjertallene tre ganger og falt tre.

I 1999 var det vel 200.000 flere påstigninger sammenliknet med første halvår 1998. I 2000 falt passasjertallene med vel 160.000.

Den største nedgangen kom første halvår 2001. Da hadde Gaias busser nesten en halv million færre påstigninger enn samme periode året før.

Så fulgte et første halvår med vel 300.000 i pluss og deretter et første halvår med vel 250.000 i minus. Opp og ned med andre ord, ikke en nedadgående kurve.

Årene med passasjersvikt henger sammen med takstøkninger, men sammenhengen er ikke entydig. I 1999 økte passasjertallene, selv om prisen på en bussbillett for voksne ble satt opp fra 15 til 17 kroner.

— Vi opplever at det er en viss sammenheng mellom takstfrys og positive passasjertall, sier Idar Sylta. At passasjertallene økte i 1999 tror Sylta må ses i sammenheng med at Gaia da hadde bak seg et år med fusjon og et med endret ruteopplegg. Etter to turbulente år kom passasjerene tilbake.

— Jeg beklager hvis mine uttalelser har vært upresise, men jeg har basert meg på grafer og kurver jeg har hatt tilgjengelig, sier byråd Lisbeth Iversen til Bergens Tidende.

Hun har merket seg at prognosen så langt i år er positiv og ser det i sammenheng med at takstene er fryst og frekvensene økt på de mest trafikkerte rutene.