— Iversen utviser en merkelig defensiv holdning i denne saken, sier Aps Arne Jakobsen til Bergens Tidende.

— Kommunen vil ikke ta fatt i problemet med hyblifisering. Verken det forrige eller nåværende byrådet er interessert i å vite omfanget av hyblifisering, og er heller ikke villig til å gjøre noe med det, sier SVs Åge Chr. Jacobsen.

I går uttalte byråd Lisbeth Iversen til Bergens Tidende at det slett ikke var sikkert at kommunen kunne stoppe huseieren på Møhlenpris. Jansens Rederi AS har stikk i strid med det som ble lovet kommunen - og i strid med kommunedelplanen, etablert et hybelhus i Wolffs gate 2a.

— Hva er vitsen med en kommunedelplan som sette grenser for antall hybler dersom den ikke kan følges opp gjennom de tillatelser kommunen gir? Spør Jakobsen.

SV ønsker en kartlegging av hyblifiseringen. Åge Chr. Jacobsen tror ut fra erfaringstall fra Stavanger og Trondheim at det finnes så mange som 7000-8000 hybler i Bergen.

— Det utgjør syv prosent av antall husstander. Rundt Haukeland sykehus og på Nygårdshøyden utgjør de et langt mer dominerende innslag i bybildet. Det skyldes mangel på hybler og uvillighet fra statens side til å bygge.

Arne Jakobsen i Arbeiderpartiet frykter for bomiljøet i sentrum. Dersom innslaget av studenter blir for høyt, svekkes elevgrunnlaget for skolene og andre nødvendige tilbud for barnefamilier.

— Da rømmer barnefamiliene deler av sentrumsområdene. Det svekker ytterligere infrastrukturen. Jeg har ikke noe mot studenter, men de som skal bo midlertidig i et område får aldri et forhold til nærmiljøet. I Bergen lar man nå spekulantene styre byutviklingen. Endringen skjer i et høyt tempo og det virker som om den skjer ukontrollert.

Jakobsen vedgår at heller ikke det forrige byrådet har mye å skryte av.

— Dette har pågått over lang tid og må kartlegges og stoppes, sier han.