Det er i et leserinnlegg i dagens BT at overlege Torbjørn Pihl ved Haukeland universitetssykehus kritiserer Iversen for at hun har sykemeldt seg for å ta seg av sin syke datter.

Iversen er sykemeldt frem til 1. mars, og har reist til USA for å være sammen med datteren som er blitt syk. Pihl skriver i sitt innlegg at man ikke har rett til å sykemelde seg for å ta seg av pårørende. Dessuten er det normalt ikke tillatt å reise utenlands i en sykemeldingsperiode.

— Dårlig svar

Pihl kaller det som har skjedd for «kreativ sykmeldingsbruk, for ikke å bruke ordet trygdemisbruk».

– Iversen er sykemeldt av familiære årsaker. Vi har mottatt en sykemelding fra lege, og behandler den som alle andre. Jeg synes det er veldig spesielt å kritisere dette basert på noen løse avisintervjuer, sier Mæland.

Pihl sier til bt.no at han synes dette er et dårlig svar

– Man skal ikke bli sykemeldt av familiære grunner, men på grunn av egen sykdom, sier Pihl, som har en fortid som rådgivende trygdelege.

For øvrig ønsker han ikke å uttale seg så mye om saken, utover det som står i leserinnlegget.

– Jeg bare stiller et spørsmål, basert på det jeg har lest i avisen. Det er Iversens arbeidsgiver som må forklare, sier han.

Taus

Mæland vil ikke uttale seg om bakgrunnen for sykemeldingen.

– Dette er spørsmål av en privat karakter som han som lege må vite at vi som arbeidsgiver ikke kan uttale seg om. Det er helt unaturlig for meg å drive en polemikk rundt dette, sier byrådslederen.

Hun sier at Iversens opphold i USA er en sak mellom henne og legen.