— Jeg ser ingen grunn til å endre på reglene i Bergen. Selv om departementet gir andre retningslinjer, oppfatter jeg barnetrygd og kontantstøtte som "universelle" ytelser, og ikke i klasse med lønnet arbeid, sier hun. - Men jeg er overrasket over dette. Det er mulig at departementet ikke ønsker å påføre kommunene økte utgifter.Byråden uttrykker likevel størst overraskelse over nivået på de generelle satsene.- Jeg trodde de skulle gå opp, i alle fall for enslige. Dette skaper et press på sosialhjelpssatsene slik de er i dag, sier byråden, som lover å kjempe mot en reduksjon av dagens nivå for sosialhjelp.Sosial- og helsedepartementet foreslår som landsdekkende norm 3880 kroner pr. måned til livsopphold for single personer. Satsen i Bergen er i dag 4039.Helt nye barnesatser foreslås for tre ulike alderstrinn. Ravnanger synes det er en god idé. Bergen hadde ved utgangen av fjoråret 9665 sosialhjelpsmottakere, tre prosent flere enn i 1999.