I går utløp fristen for å levere inn bud på Rådhuskvartalet. Det er foreløpig ikke opplyst hvor mange og hvem som har vist interesse for å sikre seg dette enestående historiske kvartalet midt i Bergens hjerte.

Bergens Tidende er imidlertid kjent med at Bergen Brannhistoriske Stiftelse (BBS) har lagt inn et bud pålydende kroner én. Dette er mer enn et symbolsk beløp, for i prosjektet skyter BBS også inn sin store brannhistoriske samling, som det er umulig å sette noen pengeverdi på. Det dreier seg ikke bare om den største samling i sitt slag i Norge, den regnes også som en av de største i Europa. Dessuten har den gjenstander helt tilbake fra 1600-tallet.

Tar forbehold

Da byrådet la ut Rådhuskvartalet for salg, var forutsetningen at det skulle selges samlet eller delt i to. Derfor har BBS lagt inn bud både på den gamle hovedbrannstasjonen og Hagerupsgården. Brannvesenet legger beslag på begge i dag, men et eventuelt fremtidig brannmuseum vil trolig bare trenge en liten del av Hagerupsgården.

Man tenker seg at Hovedbrannstasjonen blir arena for publikumsrettede tiltak. Her legges utstillingslokaler og andre formidlingsarealer, museumsbutikk og et restaureringsverksted. Hagerupsgården tenkes bruk til kontorlokaler og representasjon, men det vil også være behov for å leie ut en del av arealet.

På grunn av prosjektets spesielle karakter, tar BBS i sitt bud forbehold om at hvis det innen utgangen av 2004 viser seg umulig å sikre etablering og drift av Norsk Brannmuseum, skal eiendommene selges tilbake til kommunen for kjøpesummen.

Brannmuseumsentusiastene har gode krefter i ryggen. Fra før har Hordaland fylkeskommune i et fredningsvarsel understreket at Hovedbrannstasjonen «ville vera ein ideell ramme om dei eineståande branntekniske samlingane Bergen brannvesen disponerer over». Også Strategisk Reiselivsplan for Bergen 2002-2006 fremholder potensialet Rådhuskvartalet har som opplevelsestilbud både for fastboende og tilreisende.

Kan inngå i et bymuseum

Dessuten ser fylkeskommunen for seg at det ennå ikke etablerte Brannmuseet skal integreres som en del av et Bergen Bymuseum, sammen med Bryggens Museum, Gamle Bergen, Håkonshallen og flere. Det som i så fall må til, er at den hittil dugnadsdrevne samlingen tilføres faglig kompetanse og økonomisk styrking.

BBS er rede til å påta seg de nødvendige forpliktelser om budet skulle bli akseptert. Et nylig avholdt fagforeningsmøte ga sin enstemmige oppslutning om prosjektet. Det innebærer også at medlemmene stiller seg til rådighet med omfattende dugnadsinnsats for å få utført nødvendige restaureringsarbeider og sikringstiltak. For øvrig ser man for seg at driftsutgiftene langt på vei vil dekkes inn av billettsalg, kafédrift, salg i museumsbutikken og utleie.

Det synes klart at byrådet ikke uten videre kan legge dette budet til side — selv om det bare gir én krone i kassen.

Stor interesse

Mye vil avhenge av hvilke løsninger andre tilbydere kommer opp med. Og dem kan det være en god del av. Byråd Nils Arild Johnsen forteller at 25 interesserte dukket opp på visningen. Likevel måtte det arrangeres en ekstravisning senere samme dag, og ytterligere én før alle hadde fått se det de ville. For øvrig tror Johnsen at det kan ha kommet noen bud som er blitt til i allianse mellom idealistiske og mer kommersielle aktører.

Han lover at samtlige tilbud vil bli offentliggjort, med mindre noen av tilbyderne har gode grunner for å motsette seg det. Den store, offentlige interessen for dette helt spesielle salget tilsier størst mulig åpenhet, argumenterer Johnsen.

Han understreker også nok en gang at byrådet ikke har forpliktet seg til å velge høyeste bud og at det trolig vil være nødvendig med mange samtaler eller forhandlinger før «vinnerne» utpekes.

MUSEUM: Bergen Brannhistoriske Stiftelse tenker seg at Hovedbrannstasjonen blir arena for publikumsrettede tiltak. Her vil de ha utstillingslokaler og andre formidlingsarealer, museumsbutikk og et restaureringsverksted.
ARKIVFOTO: ARNE NILSEN