— Dette er en uholdbar situasjon for innbyggerne i Bergen, som nå tvinges til å bruke bilen fordi bussene ikke går i rute, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

 • Skyss får enten droppe betaling eller få billettsystemet på plass snarest. Som ansvarlig politiker ser jeg at det er en inntekts- og budsjettside av dette, men vi kan ikke ha det slik som det er i Bergen nå, sier byrådslederen.

Samferdselsbyråd Øistein Christoffersen (Frp) stiller seg bak kravet. Han mener førsteprioriteten til Skyss og fylkeskommunen må være å få folk frem i tide.

 • Når billettsystemet ikke fungerer, risikerer vi at folk heller begynner å kjøre bil til jobb. Skyss må ta grep nå, ellers går det ut over autoriteten til hele kollektivtilbudet i Bergen, sier Christoffersen.

Vurderer kriseteam

Byutviklings— og klimabyråd Lisbeth Iversen (KrF) gir fylkeskommunen og Skyss en endelig frist ut oktober på å rydde opp i billettkaoset.

 • Er ikke kollektivtrafikken på stell innen den tid, må vi sette sammen et kriseteam hvor både Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og trafikkselskapene er med. Vi kan ikke risikere å gå en ny vinter i møte uten busser og bane som går i rute, sier hun.

I mellomtiden regner Iversen med at Skyss innfører unntakstilstand for billetteringssystemet.

 • Billettinntekter bør nå komme i annen rekke, sier byråden.

Hordaland fylkeskommune overtok ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen i 2008. Da fikk Bergen kommune tommelen ned fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete til å fortsette prøveforsøket med at kommunen skulle ha alt ansvar for kollektivtrafikken.

**Les også:

— Alle må betale**

Hoder må rulle

Iversen er klar på at flere ting ville blitt organisert annerledes om Bergen fremdeles hadde hatt styringen over bussdrift og Bybanen.

 • For mange ting er kommet samtidig. En konkurranseutsetting og ruteendring burde kommet etter en forsøksperiode når Bybanen var satt i drift, sier hun.

Terje Ohnstad, gruppe leder i Bergen Arbeiderpartiet, er enig i at fylkespolitikerne har gjort slett arbeid.

 • Hvis dette ikke kommer på skinner snart, bør hoder rulle på topplan i fylkeskommunen. Fylkespolitikerne har ikke gjort jobben sin, sier han.

— Gratis i rushtiden

Også Mathias Furevik i Rødt kritiserer måten fylkeskommunen og Skyss har håndtert innføringen av elektronisk billettsystem i Bergen.

 • Dette vitner om total mangel på kompetanse og styringsevne hos fylkespolitikerne, sier Furevik.
 • Skyss bør kjøre gratis i rushtiden. Da får de også et økonomisk insentiv for å ta grep, og for å være ærlig tror jeg trusselen om økonomisk tap er det eneste som funker, sier han.

Tilbakeviser kritikk

Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) tilbakeviser kritikken fra bergenspolitikerne.

 • De kan bare roe seg helt ned. Det ble ikke mye gjort i de årene da de styrte kollektivtilbudet, mener hun.

Selsvold Nyborg har ingen tro på at det vil gå mot en raskere løsning dersom man innfører gratiskjøring på enkelte bussavganger.

 • Det er en lite gjennomtenkt krav. Det vil bare skjære av den grenen vi alle sitter på, mener hun.

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen mener bypolitikerne sitter i glasshus når de kritiserer måten fylkeskommunen har håndtert innføringen av det nye billettsystemet.

 • At Bergen kommune mener de kunne håndtert dette bedre, er useriøst. I de fire årene de hadde ansvaret ble det praktisk talt ikke gjort noe for å oppgradere verken billett- eller rutesystemet, sier han.