Seks millioner kroner er satt av til rehabiliteringen av «Grieg-parken». Tre av millionene skal brukes i år, tre neste år.

Da kommer også ny fontene i Smålungeren.

Men først skal 2002-pengene brukes. Og de må svies av raskt, dersom parken skal stå ferdigfornyet til festspillstart mot slutten av mai, slik planen er.

Intime grusganger

En utvidelse av vegetasjonsbeltene mot Olav Kyrres gate og Christies gate er blant tiltakene.

Denne utvidelsen skjer både for å gi bedre skjerming mot trafikken, og for å gjøre grusgangene mer intime, fremgår det av planen, som er utarbeidet av Grønn avdeling og lagt frem av Tom Knudsen, byråden for Miljø og byutvikling.

I tillegg skal Telegrafbygningens inngangsparti synliggjøres fra parken, ved at man fjerner et lindetre, i tillegg til en beskjæring av de eldre rhododendronene.

Dersom Starvhusgaten på et senere tidspunkt skulle få et endret trafikkbilde, kan det bli aktuelt å åpne parken ytterligere mot Telegrafbygningen, fremgår det.

Bedre belysning

Det skal også settes belysning mellom trærne med samme tetthet som i parkområdet ved Sæverud-monumentet. Det skjer for å underbygge Byparkens tverrakse, i tillegg for å øke lysstyrken i parken.

Det legges også til rette for en eventuell senere belysning av Edvard Grieg-statuen.

Byparken vil også få egne benker, for å vise at denne «parkbiten» er en park med egen historie i grøntbeltet mellom teatret og biblioteket.

Park-historien

Og historien for den opprinnelige Byparken, mellom Christies gate og Olav Kyrres gate, strekker seg tilbake til 1865, da den ble anlagt nærmest som et folkekrav etter at den barokke Maartmanshaven ble bygget ned som følge av byreguleringen av 1855.

Parken var opprinnelig anlagt i engelsk landskapsstil. Musikkpaviljongen er i dag parkens eldste element, den ble plassert i parkens kjerne i 1912. Lenge holdt Divisjonsmusikken til her med hyppige konserter, før trafikken ble en for stor konkurrent.

De tre millionene som er satt av til parkformålet i 2003 skal blant annet brukes til opprustning av gangarealet rundt Musikkpaviljongen.

BLIR REHABILITERT: Byparken mellom Musikkpaviljongen og Telegrafbygningen skal rustes opp - før festspillstart.
FOTO: KNUT EGIL WANG