Lotte Schønfelder

For halvannet år siden kunne daværende byråd Tom Knudsen begeistret meddele at det var satt av seks millioner kroner, fordelt på fire år, til rehabilitering av Byparken. Arbeidene med de såkalte tulipangjerdene var begynt, så sto kantstein og benker og belysning i sørenden for tur.

Men det har vært nokså stille i parken en stund nå. Den ligger der avventende — delvis med og delvis uten gjerder, men riktignok med noen gravearbeider i området ved undergangen til Bystasjonen.

— Det er fortsatt satt av halvannen million kroner pr. år, forsikrer byråd Nils Arild Johnsen. - Men noe av årsaken til stillstanden er den økonomiske situasjonen som gjorde at vi måtte skyve på en del investeringer. Nå er imidlertid investeringer og drift under kontroll, og det skal skje noe.

Det blir til høsten, kanskje omtrent samtidig som arbeidet på Festplassen begynner. Alle løse og skjeve kantsteiner skal settes på nytt, gatedekket skal utbedres, og det skal komme helt nytt dekke til neste år. Arbeidet med gjerdene skal selvfølgelig fortsette - kort sagt skal rehabiliteringen inn på skjema igjen. Den siste tids graving i sør kommer utenom, der måtte det «strammes opp,» som Johnsen sier, fordi området ikke var helt i tråd med resten av parken. Og dermed ble ikke folk så flinke til å holde det heller.

Nå venter vi til høsten. Vi skal nok følge med. Som alle gode bergensere.

<b>UTENOM SKJEMA: </b>Gravingen ved sørenden av Smålungeren trengtes for å stramme opp dette området. <p/>Tor Høvik (foto)