— Jeg må legge meg 100 prosent flat. Han har en forventning om at jeg skulle følge denne saken bedre opp. Denne forventningen har jeg ikke levd opp til, sier byombud Erik Dahl (bildet).

Kan bedre

I en periode vinteren 2010 slet byombudet med bemanningen, men Dahl sier det ikke var noen unnskyldning for at det aldri kom svar på de henvendelser Henrichsen gjorde.

— Det er ikke slik vi skal møte de som henvender seg til oss. Det er heller ikke slik vi normalt møter byens innbyggere, sier Dahl.

Han vedgår at byombudet også sviktet etter at saken på ny ble tatt opp til behandling sensommeren 2011.

— Jeg anså meg på dette tidspunktet ferdig med saken. Vi hadde tatt den opp på ny med VA-etaten og mente de tilbakemeldinger vi fikk hadde løst saken.

— Hvorfor svarte du ikke Henrichsen da han skrev til deg etter dette.

— Jeg burde ha orientert ham om at vi anså saken som løst. Og jeg beklager at jeg ikke har gjort dette.

Ordfører vil orienteres

Byombudet er ansatt av bystyret i Bergen. Ombudet skal rapportere til bystyret om sitt virke gjennom årlige meldinger. Ordfører Trude Drevland (H) sier hun er orientert om den siste brevvekslingen i saken.

— Jeg vil be om en redegjørelse fra bystyrets direktør og byombudet så snart jeg er tilbake på jobb tirsdag. Deretter får vi se hvordan vi skal håndtere dette videre, sier hun.

Direktør for VA-etaten, Magnar Sekse, beklager at det er gjort feil i håndteringen av denne saken.

— Vi er innstilt i å rydde av saker av veien, og enkelte ganger gjør vi feil. Når vi innser det, prøver vi å rydde opp. Dette ligger også til grunn for det brevet vi skrev i september i fjor. Der konkluderer vi med at Henrichsen hadde klaget og at hans henvendelse skulle vært håndtert som en klagesak. Vi er og villig til å dekke utgifter til inspeksjon av kloakkrøret, sier Sekse.

Han understreker at dersom det fortsatt er feil som ikke er rettet opp i, vil VA-etaten gjøre det. Han oppfordrer Henrichsen til å ta direkte kontakt, dersom noe fortsatt gjenstår.

doc5yg1bz82i6pcqpqiggb.jpg