Byombudet skal få saksbehandler og nødvendig kontorhjelp og overtar arbeidsoppgavene til sine to tidligere ombudskolleger. Da bystyret vedtok å sanere store deler av ombudsapparatet, ble samtlige tre ombud fristilt og gitt mulighet til å søke den nye ombudsjobben.

Et mindretall ønsket eldreombudet i stillingen. Nyordningen tar til fra nyttår.