Familier med kronisk syke barn og innvandrerkvinner blir viktige målgrupper.

Bymisjonen har fått en ekstra bevilgning fra Barne— og familiedepartementet. Det gjør det mulig å ansette en såkalt Home Start-koordinator for å få i gang det nye prosjektet i Bergenhus bydel. Daglig leder Leif Jarle Theis utelukker heller ikke at man kan komme i gang med et nytt Home Start- prosjekt også i en annen bydel.

— Vi er nå på jakt etter et eget hus langs aksen av Nygård, Møhlenpris, Håkonsgaten og Vågsbunnen i Bergen sentrum. Håpet er å være i gang til vinteren, sier Theis.

Kirkens Bymisjon har i flere år hatt et Home Start-prosjekt i Årstad bydel med base på Løvstakksiden og Fabrikkgaten. I fjor etablerte man seg i Laksevåg bydel. Disse prosjektene består i hovedsak av tre ulike tilbud, som til sammen danner en kjede av tiltak.

Det nye prosjektet skal bestå av en åpen barnehage med lav terskel, og der foreldrene kan komme og gå som de vil innenfor åpningstiden. I tillegg etableres et såkalt Home Start-prosjekt, som er et tilbud basert på frivillighet til foreldre som opplever hverdagen som ekstra vanskelig. Hjelpen skal gis i foreldrenes eget hjem, og kan bestå av omsorg, støtte i foreldrerollen og annen praktisk hjelp. Det tredje elementet er avlastningstilbudet Bamsehiet, der familier med lite nettverk kan få avlastningstilbud med barna på ettermiddagstid og overnatting i helgene. Brukerne skal selv være med å drive Bamsehiet.