RUNE VALDERHAUG rune.valerhaug@bergens-tidende.no

— Vi kommer til å etablere et såkalt Home Start-arbeid. Visjonen er å være et tilbud og en ressurs for familier - særlige aleneforsørgere - som trenger hjelp til å forebygge livskriser og bygge nye nettverk, vennskap og relasjoner, sier daglig leder i Kirkens Bymisjon, Leif Jarle Theis til Bergens Tidende. Åpen barnehage Home Start Familiekontakten (HSF) er et engelsk familiestøtteprogram som siden 1973 har spredd seg til en rekke land. Her i landet finnes det allerede flere slike prosjekter drevet av både Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og lokale frivillighetssentraler. Nå kommer Bergen etter med Bymisjonen som plogspiss.Home Start på Løvstakken skjer i nært samarbeid med Årstad bydel. Første skritt er etablering av en åpen barnehage i sambrukshuset i Løvstakkveien mandag 5. februar. I løpet av våren vil selve Home Start-arbeidet komme i gang, og tredje trinn blir etablering av en frivillighetssentral i bydelen. - Støtte, omsorg og hjelp - Kort sagt blir dette en nærmiljøtjeneste som skal tilby støtte, omsorg og praktisk hjelp til familier som trenger det. Vi ønsker å bygge nettverk og alternative møteplasser i området. Løvstakken er en bydel med mange ressurser og fargerike fellesskap. Men samtidig har bydelen et betydelig antall enslige forsørgere som havner i livskriser og får problemer og store belastninger fordi de mangler sosiale nettverk. Dermed havner de gjerne ensomhet og isolasjon, sier Theis.Edle Damm er ansatt som leder av det første Home Start i Bergen. I første omgang skal hun etablere den åpne barnehagen, der foreldre kan komme sammen med sine barn uten å ha fast barnehageplass. - Utrette svært mye - Barnehagen er godkjent for 26 barn. Den vil bli drevet etter et prinsipp der man kan komme og gå når man vil, men en forelder må være sammen med barnet, sier Edle Damm. Selve Home Start-prosjektet skal i stor grad baseres på frivillig innsats fra mennesker som på egen fritid skal være tilgjengelige for familier som opplever kriser i sin hverdag.Home Start-etableringen har fått økonomisk støtte fra både Årstad bydel, Kirkerådets Særfond II, Kavlifondet og tippemidler fra Ekstraspillet til etableringen. - Ved å integrere Home Start, Åpen barnehage og frivillighetssentral kan vi utrette svært mye for en rimelig investering. Årstad bydel har vist stor interesse for opplegget, sier Theis.