— Vi synes det er en god idé. Vi vil gjerne ha et Høyre, KrF og Venstre-byråd, sier listetopp og nyvalgt bystyremedlem for Byluftlisten, Endre Tvinnereim.

Han har varslet alle de tre partiene om støtten fra Byluftlisten.

— Vi vil gjøre det vi kan for å få dette til, sier Tvinnereim.

Med støtten fra Byluftlisten får Venstre, Høyre og KrF 34 mandater, og dermed flertall. Det eksisterende byrådet, KrF, Høyre og Frp får 35 mandater.

Med utspillet fra Byluftslisten er Frp fratatt sitt viktigste forhandlingskort. Nemlig at flertallet avhenger av dem. Det gjør det ikke lenger.

Venstre utelukker Frp

I Venstre tas selvsagt utspillet imot med åpne armer.

— Vi har vært i kontakt med Byluftlisten. Vi er enige med dem i deres signalsaker, det er gode Venstre-saker, så det vil ikke være problem å samarbeide med dem, sier Venstres listetopp, Julie Andersland.

Hun mener Høyre bør gripe den muligheten dette gir.

— Valgresultatet viser at velgerne har forlatt fløypartiene til fordel for sentrumsvennlige løsninger. Det er et klart signal fra velgerne som jeg synes Monica Mæland bør ta med seg i forhandlingene.

Andersland mener saker som byluft, kollektivløsninger og mindre kø er saker som har fått gjennomslag hos bergenserne, selv om Høyre gjorde et brakvalg. Hun utelukker fremdeles Frp og vil kun ta med seg Byluftlisten sitt mandat i forhandlinger med KrF og Høyre.

— Vi går ikke inn i byråd med Frp. Det står vi fast ved.

Miljøpartiet åpen

Også Miljøpartiet De Grønne (MPG) er åpen for et samarbeid som kan dytte Frp ut av byrådet.

Det kan gi en politikk som trekker i mer miljøvennlig retning.

— Vi har mer enn vi vil ha gjennom Byluftlisten, men det er en spennende tanke å få dyttet ut Frp av byrådet. Da må jo Høyre se mer mot sentrum, sier nyvalgt bystyremedlem for MPG, Sondre Båtstrand.

KrF positive

I Kristelig Folkeparti har de ikke noe imot at det åpner seg flere muligheter i forhandlingene om nyrådsmakten.

— Det er selvfølgelig positivt med flere flertallsalternativer på ikke-sosialistisk side, sier KrFs listetopp, Filip Rygg.

— KrF og Høyre har kan forhandle med alle, og alle kan forhandle med oss. Men vi har hatt fire gode år med Frp i byrådet. Det er naturlig å først se om vi kan komme frem til en felles plattform også for de neste fire årene.

Filip Rygg ser mulighetene, men understreker hele tiden at Frp er førstevalget.

— Uansett må det inngås forpliktende samarbeid på alle politiske felter. Det er poenget med flertallsstyre. Men vårt overordnete mål er bredest mulig samling på borgerlig side.

— Spørsmålet om Byluftlistens henvendelse vil være et tema i våre samtaler, sier Høyres Harald Victor Hove før han går i møte med Høyres arbeidsutvalg.

- Vil dere forhandle med Byluftlisten?

— De blir et tema i våre samtaler.

- Kun én sak å forhandle på

1. kandidat i Senterpartiet i Bergen, Ove Sverre Bjørdal, tror ikke Byluftslisten har mye å by på i forhandlinger.

— Vi konstaterer at KrF prioriterer Frp fremfor sentrum og dermed det mest «bilvennlige byrådet». Jeg er spent på hvilken gjennomslagskraft Byluftslisten og Venstre får med Høyre. Harald Victor Hove har jo i valgkampen gjort det klart hvor uaktuelt det er å stramme inn på biltrafikken.

— Byluftlisten har som kjent bare én sak å forhandle på, så det blir spennende kva de har i gi i forhandlngene, sier Bjørdal.

Hvem bør Høyre samarbeide med - Byluftlisten eller Frp? Si din mening i feltet under!

FORNØYD: - På Venstres vegne er jeg veldig godt fornøyd med ett ekstra mandat i bystyret og ikke minst med at Venstre nå er Bergens 4. største parti.
SEAN MELING MURRAY