Midt på blanke dagen måndag dukka ein hjort med staseleg gevir opp mellom husa på Nedre Nattland.

— Han kom springande nedover vegen her. Det verka som han hadde forvilla seg til ein plass der han helst ikkje ville vere, seier Frode Fjeldberg, som bur i Kattuglebrotet. Han og ungane følgde etter hjorten i fem-ti minutt før han forsvann ned i skogen ved Rambjørga.

— Hjorten er ikkje så flink som elg og rein til å sparke seg gjennom snø og is for å finne mat. Det gjer at han gjerne trekkjer ned til hus og inn i hagane til folk når det blir mykje snø, seier Espen Brynildsen, jaktleiar i Bergens Jæger- og Fiskerforening og erfaren hjortejeger. Han har sjølv sett hjortedyr gå inn i hagar for å forsyne seg av eføyar og andre grøne vekster.

— Hjort i bynære strøk kan bli ganske vande med bilar og folk. Og dess svoltnare dei er, dess større sjanser tek dei, seier Brynildsen.

Han seier det ikkje er nokon grunn til å vere redd for hjorten.

— Nei, hjort er ikkje farlege dyr. Koller med kalvar kan kanskje grynte litt og sparke i bakken på sommaren, men elles stikk dei som regel av når dei møter folk, seier Brynildsen.