TOR KRISTIANSEN

— Vi antar at kammakerne kom til Bergen fra ulike steder i Skandinavia, var her en periode og så dro videre, sier førsteamanuensis Gitte Hansen ved Middelaldersamlingen, De kulturhistoriske samlinger, Bergen Museum. Hun har studert kammenes og er fascinert av deres historie.

Funnet på Bryggen

Det er ikke minst på Bryggen de nær 900 år gamle kammene er funnet. Mange ble funnet under utgravningen av tomten like ved Schøtstuene der den gamle Peterskirken er gang sto. Den store utgravningen på Bryggen fant særlig sted i tidsrommet 1955 til 1979.

Kammene er alle laget av reinsdyrgevir. En er særlig forseggjort. Med nagler av metall er de delene som holder kambladet godt festet. Tennene er saget etter at kammene er satt sammen.

Gitte Hansen har sin daglige arbeidsplass på Bryggens Museum. Vi står i undersøkelsesrommet i museets kjeller og studerer kammene. De er nå lagret i magasinets kjeller der alle gjenstander har sitt spesielle nummer.

Verktøy funnet

— Noe av det spesielle er at kammakernes verktøy er funnet under utgravingen på Bryggen. Det er uvanlig og for oss verdifullt, opplyser Gitte Hansen.

Hun mener at kammakerne var håndverkere som ikke bodde permanent i Bergen. De kom hit for en kort periode, solgte sine varer og dro igjen. Kammene, lik de som er funnet i Bergen, er funnet helt ned til Lund i middelalderens Danmark og Lødøse i Sverige.

Mange av dem som bodde i Bergen for 900 år siden, var nok velhavende. Men kammene var ikke luksus. De var nødvendig personlig utstyr og trengtes også for å fjerne lus fra hodebunnen.

PÅ BRYGGEN: Kammene, deler og redskap for produksjon av kammer, er funnet under utgravningene på Bryggen.<p/>FOTO: TOR KRISTIANSEN
Tor Kristiansen
HISTORISK KAM: Kammen Gitte Hansen holder i sin hånd, er historisk med sine innslag av metall.<p/>FOTO: TOR KRISTIANSEN