HANS K. MJELVA

— Fortsetter det slik må vi vurdere å ha flere møter, sier komitéleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Når Komité for miljø og byutvikling (bygningsrådet) møtes i dag, har de 45 saker med over 1000 sider med saksdokument å gå gjennom.

De to forrige møtene har hatt en tilsvarende saksmengde, noe komitémedlem Geir Pollestad (Sp) mener gjør at politikerne ikke klarer å utføre den demokratiske kontrollen med kommunens byggesaker som de skal.

— Av og til har en ikke helt kontroll med hva en driver med, fortalte Pollestad til BT før jul.

- Enorm arbeidsmengde

Komitéleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) går ikke med på at de ikke har kontroll, men hun vedgår at arbeidsmengden er i ferd med å bli for stor for komiteen.

— Saksmengden er stor, og det er veldig krevende. Bare to av oss i komiteen er politikere på full tid. Det er klart at forskjellen mellom vår komité og de andre komiteene til bystyret er at vi har en enorm i arbeidsmengde, sier hun.

De 15 komitémedlemmene har som regel en uke på seg til å gå gjennom sakspapirene, i saker som dels er svært kompliserte.

Muligheten for å overprøve administrasjonen og byrådens innstillinger er helt avhengig av at naboer og andre klager. Det innrømmer flere komitémedlemmer BT har snakket med. Er det ikke protester regner en gjerne med at «saken er grei», og leser den mindre nøye.

Vil ha flere møter

Komiteen har i snitt ett møte i måneden, i tillegg til at de mottar protesterende naboer og drar rundt på befaring. Forsetter strømmen av saker i samme mengde som nå, vil Strøm-Erichsen gjøre endringer.

— Hvis vi fortsetter å ha en så stor saksmengde må vi vurdere å ha hyppigere møter, sier hun.

I tillegg mener hun komiteen bør droppe mindre klagesaker, for eksempel på naboens garasje.

— Det er et problem at vi får alle disse små klagesakene. Da jeg var byrådsleder tok jeg opp om ikke en burde la administrasjonen i større grad ta disse sakene. Det forslaget bør en ta opp igjen, sier hun.