Dag Yngve Dahle

I løpet av første kvartal 2007 skal «Klagenemnd for håndverkertjenester på fast eiendom» være på plass. Da får frustrerte forbrukere for første gang en reell mulighet til å klage på snekkere, rørleggere, murere og andre håndverkere som de mener ikke gjør jobben sin.

Klagene hagler inn

I 2004 mottok Forbrukerrådet 2593 telefonsamtaler fra nordmenn som var misfornøyd med håndverkere. I fjor var antallet henvendelser hele 4148. Det tilsvarer en økning på vel 60 prosent.

Samtidig mottok Forbrukerrådet 128 skriftlige klager på håndverkere i 2004. Året etter var antallet økt til 191 klager, en oppgang på nesten 50 prosent.

Underdirektør Roger Helde i Forbrukerrådet sier klager på håndverkertjenester har vært et stadig økende problem de siste årene.

– Vi ser et stort behov for et klageorgan som kan løse tvister raskt og effektivt. Saksbehandlingstiden skal være kortere enn i Forbrukertvistutvalget, der det tar omtrent et halvt år å få behandlet en sak. I tillegg er det en klar fordel med sakkyndige medlemmer i nemnda, sier Helde.

Den nye klagenemden skal behandle klager på brukte boliger. Klager på nybygg og fritidsboliger kan ikke rettes til nemnda.

I likhet med andre klagenemnder etableres den i samarbeid med bransjeorganisasjonene. Nemnda vil ha to medlemmer fra entreprenørene, to fra Forbrukerrådet og en uavhengig leder.

Én klage – én bot

Mange er kritiske til at bransjens aktører ikke følger vedtakene i andre klagenemnder. Det gjelder særlig Bankklagenemnda og Forsikringsklagenemnda. Roger Helde avviser at det vil bli et problem for den nye nemnda.

– Bransjen er selv interessert i å etablere en slik uavhengig klagenemnd. Det betyr at de tar et grep for å rydde opp i bransjen. Vi forventer derfor at bransjens aktører følger vedtakene i nemnda. Noe annet vil være en fallitt for bransjen, sier Helde.

Et av virkemidlene er å gi innklagede håndverkerfirmaer en bot for hver klage.

– Slik kan vi få en preventiv effekt, slik at bransjen håndterer reklamasjoner på en konstruktiv og skikkelig måte, Helde.

Lover bedring

Jørgen Leegaard, konstituert administrerende direktør i Byggmesterforbundet, er ikke i tvil om behovet for en klagenemnd.

– I dag er det såpass mange klager på håndverkere at vi trenger en slik nemnd. Den vil gi begge parter et raskt og rimelig organ for å løse tvister utenom rettssystemet, sier Leegaard.

Klagenemnda vil kun omfatte bedrifter som er medlemmer i de ulike bransjeforeningene. Du kan altså ikke klage inn arbeider som er gjort av andre bedrifter.

– Det er dessverre slik at et mindretall av bedriftene i bransjen er medlemmer i foreningene. Men klagenemnda vil uansett gi økt trygghet for forbrukerne, mener Jørgen Leegaard.

Bergens Tidende/Aftenposten

Furulund Svein Erik