Det er han som i flere brev til kommunen har lovet at huset ikke skal fungere som hybelhus.

18. mars 2003 skriver han til byggesaksavdelingen:

«Undertegnede har derfor anbefalt tiltakshaver den planløsning, slik den fremstår, blant annet også med tanke på å treffe et annet markedssegment enn det som tilbys i området pr. i dag.»

Dette markedssegmentet er store familier som ønsker seg store leiligheter sentralt plassert, «..dette er som kjent oftest familier som er svært barnerik».

Det var til disse barnerike familiene konsulenten blant annet hadde anbefalt en TV-stue på 10 kvadratmeter.

Nytun står fast ved at han hele tiden har oppfattet at det ble bygget tre leiligheter ment for barnerike familier.

— Vi forholder oss til at det var byggemeldt tre leiligheter der nede.

— Har ikke du som konsulent noe ansvar for at bruken ikke blir slik prosjektet lovet?

— Jeg kan ikke se at dette har hatt noe med min sak å gjøre. Vi har byggemeldt et hus.

— Du har skrevet brev og ellers garantert for at dette skulle bli leiligheter for barnerike familier. Er du lurt av huseier?

— Det vil jeg ikke svare på. Hans moral må du snakke med han om, sier Morten Nytun.