— Jeg regner med at den endelige reguleringsplanen kan passere bystyret før sommerferien, sier Ståle Eeg-Nilsen. Han er advokat for de berørte beboerne.

Allerede i fjor vår ga byrådet klarsignal til at Hatlestad-beboere som ønsket det, skulle få bygge på et ledig tomteområde på Kaland. Men fordi området egentlig er regulert til landbruksformål, har planleggingsarbeidet dratt ut.

Men nå mener Eeg-Nilsen at prosjektet om kort tid skal være på skinner.

  • Vi har nå holdt oss innenfor de rammene som byrådet ønsket. Ikke så mye som en millimeter dyrkbar jord blir berørt. Vi har også sørget for at bebyggelsen vil bli godt tilpasset i terrenget.

Han forteller at planforslaget vil oversendes Bergen kommune om to-tre uker.