Voss kommune skreiv i dag kontraktar med entreprenørar om bygging av det nye kulturhuset som skal reisast ved Vangsvatnet.

Den lokale grunn— og betongentreprenøren O. L. Kythe AS er klar til å grava frå 6. oktober. Kythe vil plassera ordre på betongelement hjå Voss Cementvare-fabrikk.

Også tevlinga om tømrararbeidet vart vunne av eit lokalt firma, Johs. E. Øvsthus i Skulestadmo.

Dette er dei to desidert største kontrak-tene i prosjektet, til saman rundt 55 millionar kroner, av totalkalkylen på 120 millionar kroner med moms, 96 millionar utan.

Voss ventilasjonsteknikk skal stå for utluftinga, og Vangen Elektriske syter for straum og telefon. Røyleggjar vert henta opp frå Norheimsund (Nils Aksnes), medan firma i Bergen skal levera automatikk, heiser, sprinkleranlegg med meir.

Byggjetida er stipulert til halvtanna år.