Nå er folk fra NCC Construction Vest i full gang med utsprengningen. Det startet tidligere i uken. Oppdragsgiver er Statens vegvesen. I tillegg er datterselskapet Sjøentreprenøren AS involvert som underentreprenør. De skal ta seg av undervannarbeider og utfylling av steinmasse i sjøen.

Ifølge leder av NCC Construction Vest, distriktssjef Terje Johan Skjelbred, er ombyggingen av fergekaien nødvendig fordi Samferdselsdepartementet ønsker at en større del av den norske fergeflåten skal benytte gass som drivstoff av hensyn til miljøet.

Arbeidet gjennomføres på en slik måte at normal rutedrift for gassfergene kan starte 1. januar 2007. Alt arbeid skal være ferdig 1. juni 2007. Hovedkaien skal imidlertid være ferdig allerede 1. mai 2006, noe Skjelbred mener må være ny byggerekord for pælekaier. Det er en forutsetning at fergetrafikken skal kunne gå som normalt i anleggsperioden.

I tilknytning til det nye fergeleiet skal E 39 ombygges i omkring 200 meters lengde nord for biloppstillingsområdet. Det skal også opparbeides område for lagertanker for gass, og det skal bygges en ekstra kai hvor fergene kan bunkre gass. Kaien blir på 100 meter og bygges på pæler.

Skjelbred opplyser at arbeidene på Halhjem sysselsetter mellom 25 og 30 personer i anleggsperioden.