Administrerende direktør i Naturgass Vest, Aksel Skjervheim, vil foreløpig ikke si noe som helst om hvem som ligger best an til å få jobben.

— Vi har en fin fremdrift i arbeidet, men vi er fremdeles ikke ferdige med alle anbyderne. Det er vanskelig for meg å være så veldig mer detaljert enn det, sa han etter gårsdagens styremøte i Naturgass Vest.

På fabrikken skal det fremstilles såkalt «Liquified Natural Gas» (LNG). Det skjer gjennom en prosess der gassen blir nedkjølt og komprimert. Det gjør gassen lettere å transportere.

Den nye gassfabrikken vil kunne produsere rundt 40.000 tonn LNG i året. Kundepotensialet for Hordaland og Sogn og Fjordane er ifølge Naturgass Vest på 62.000 tonn.

Fabrikken satser først og fremst på å levere gass til gassdrevne ferger og forsyningsbåter og til industrianlegg på Vestlandet. Den skal etter planen stå ferdig i løpet av høsten 2003.