BT skrev sist uke om en hytte i Sund som må rives etter at grunneier og byggesakssjef i Sund kommune, Frode Glesnes, klaget på at hytten var ulovlig.

Det skjedde etter at hytteeier Svein Jakobsen ville legge den ut for salg for 1,2 millioner kroner i 2010. Men salgsforsøket for to år siden var ikke det første.

Sund ville kjøpe i 2007

Allerede i 2007 var planen at hytten skulle skifte eier. Den gang ville Sund kommune kjøpe hytten sammen med kulturprosjektet «Perler i Nordsjøløypa».

BT har dokumenter som bekrefter at Glesnes var involvert i og informert om at kommunen ville kjøpe hytten til prosjektet. Partene ble enige om kjøpesum, men avtalen strandet da kommunen ikke klarte å finansiere kjøpet.

Trygve Nipen, som leder kulturgruppen «NordsjøløypegruppaUt mot havet», reagerer på at hytten de den gang ville sikre seg for allmennheten nå viser seg å være ulovlig bygget.

- Vi ville aldri vurdert å kjøpe en hytte som måtte rives. Det strider mot all fornuft, sier Nipen.

- Det var aldri noe tema den gangen at hytten måtte rives. Vi hadde med oss hele kommunen, alle var involvert, sier gruppeleder Nipen.

— Bare grunneier

Byggesakssjef Frode Glesnes selv sier han kun har rolle som privatperson og grunneier.

- Jeg som grunneier må få lov til å forsvare mine rettigheter selv om jeg er offentlig tjenestemann, sier Glesnes.

Glesnes var ikke til stede på møtene med Nordsjøløype­gruppen og kommunen angående hyttesalg, men som grunneier signerte han en avtale med Nordsjøløypegruppen om bruksrett. BT har kopi av denne avtalen.

- Det er klart han kjente til at vi også ville kjøpe hytten. Det er innlysende at hytten er en del av avtalen vi signerte, selv om vi ikke kunne kjøpe hytten av han. Det lå i kortene, sier Nipen.

Sund ville rive i 2010

- Dette er dramatisk. Dokumentene som nå er kommet frem viser at Glesnes godkjenner hyttens eksistens. Men både før og senere har han ment den er ulovlig. Dobbeltrollen som han og kommunen har spilt, er svært alvorlig, sier advokat ­Halstein Aadland.

Han representerer de tidligere hytteeierne i saken. Glesnes klaget nemlig første gang på hytten i 1996. Så var det stille helt frem til han klagde på nytt i 2010.

Hytteeierne hevder de trodde alt var i orden i mellomtiden. Nå stusses det over at byggesakssjefen i Sund deltok i en salgsprosess for seks år siden.

- Bør gå

Nåværende hytteeier, Svein Jakobsen, er opprørt og mener Sund kommune har holdt tilbake opplysninger.

- I 2007 er det greit at hytten står som den står, og kommunen ville kjøpe den. Men etter at kommunen ikke kjøpte den, klager Glesnes hytten inn som ulovlig, sier Jakobsen.

Han mener Glesnes har «brukt kommunen sine midler på å fremme sin egen sak».

- Det er ganske utrolig når han er byggesakssjef. Jeg mener det er grunn nok til at han bør gå.

Gerhard Inge Storebø var tidligere rådmann i Sund og sjefen til Glesnes. Han mener kritikken mot Glesnes er uberettiget.

- Han har vært ryddig i denne saken. Vi har hatt saken til politisk behandling, og der har han tydelig sagt at han har egen­interesse i saken og derfor ikke kan være saksbehandler, sier Storebø.

- Desperat ønske

Frode Glesnes understreker at det var kultur­avdelingen i kommunen som ønsket å kjøpe hytten i 2007.

- Hytteeieren som har bygget ulovlig på min tomt, ønsker desperat å skifte fokus, sier han.

- Kan kommunen forlange å rive en hytte kommunen selv ønsket å kjøpe i 2007?

- Det har jeg ingen kommentar til, sier byggesakssjefen.

- Har opptrådt ryddig

- Hvorfor klaget du i 2010 på en hytte du visste Sund kommune skulle kjøpe i 2007?

- Jeg ser ingen sammenheng med det. Det Nordsjøløypegruppen og jeg laget en skriftlig avtale på, var at de kunne bruke området rundt hytten. Jeg har ikke fulgt med på prosessen om at kommunen skulle kjøpe hytten, og var ikke kjent med detaljene, sier han.

Ord mot ord

Utsegnene til Glesnes står i stor kontrast til det lederen for Nordsjøløypegruppen sier.

- Hytten var like ulovlig i 2007. Det sa jeg ifra om til Nordsjøløypegruppen, sier Glesnes.

Lederen for Nordsjø­løypegruppen Trygve Nipen, mener derimot at grunn­eieren aldri informerte om dette.

- Det ble aldri nevnt den gangen at hytten måtte rives. Han kunne uansett ikke som ansvarlig i kommunen sitte og se på at en kulturgruppe kjøper en hytte som er ulovlig, sier Nipen.

- VAR ÅPEN: - Hytten var like ulovlig i 2007. Det sa jeg ifra om til Nordsjøløype-gruppen, sier byggesakssjef Frode Glesnes i Sund kommune.