Fra nyttår skal bergensere få godkjent byggesøknader over disk. Mens bilen står parkert utenfor.

Byrådets opplegg for «drive-in» byggesaksbehandling inngår i en storstilt omorganisering av plan— og byggesaksbehandlingen i Bergen.

Samtidig må avdelingen tåle kraftige kutt i det foreslåtte budsjettet. Byantikvarens avdeling barberes. I tillegg kommer nedbemanning.

Likevel mener byråd Lisbeth Iversen (KrF) at omorganiseringen skal skape vei i vellingen. Som kjent sliter Bergen kommune med lang saksbehandlingstid både for private plansaker og klagesaker.

— Jeg tror nyordningen vil gi både raskere og billigere behandling, sier Lisbeth Iversen til Bergens Tidende.

Fra nyttår skal såkalt byggesak over disk være i drift. Da står saksbehandlerne ut i skranken og stempler enkle byggesaker på stedet.

En ny avdeling med navnet byggestart får ansvaret for både byggesaker og private plansaker. Tilbake på planavdelingen blir det sittende en slanket stab som skal stelle med lovpålagt planlegging som kommunedelplaner og konsekvensutredninger.

Samtidig vil Lisbeth Iversen at den nye byggestartavdelingen skal innkalle til forhåndskonferanser om private utbyggingsplaner, der alle berørte fagavdelinger deltar. Da skal innvendinger og føringer gis over bordet i stedet for at sakene sendes fra avdeling til avdeling.

Samtidig skrur byrådet opp nivået på plangebyrer. Prisøkningen er beregnet å gi 2,5 millioner i økte inntekter. Dette vil til dels veie opp de kraftige kuttene, sier Iversen.

Utpå våren flytter planavdelingen og den nye byggestartavdelingen over i Gamle Folkets Hus. Der kan byråden tilby parkeringsplasser for de byggelystne utenfor inngangsdøren og skranker på gateplan.

— Kan byrådet kalle seg miljøbevisst og samtidig legge til rette for bilkjøring til rådhuset?

— Her snakker vi om et meget begrenset antall plasser, gjerne forbeholdt handikapparkering og familier med barnevogn. Når vi foreslår dette er det basert på erfaringer i Oslo, sier Lisbeth Iversen.