To naboer i Fana søkte om tillatelse til å utvide sine eiendommer i strandsonen. Hytteeieren som la byråd Lisbeth Iversens tegninger til grunn fikk tillatelse til å utvide, mens naboen fikk avslag på sin søknad. Komité for miljø og byutvikling besluttet i går at saken skal oversendes kontrollutvalget.

— Jeg hadde ingen anelse om at det ble søkt om byggetillatelse og hadde ingen befatning med søknaden, sa Iversen da hun i går måtte forklare seg for komiteen.

Selv om Iversen avviser at det er foretatt særbehandling, anbefalte hun selv komiteen å oversende saken til kontrollutvalget for at kommunerevisjonen kan foreta en uavhengig gjennomgang av saksbehandlingen. Leder i komité for miljø- og byutvikling, arbeiderpartiets Anne Gine Hestetun, sluttet seg til forslaget.

— Det er viktig at Bergens innbyggere har tillit til kommunens behandling av byggesaker. Med det som utgangspunkt foreslår jeg at komiteen følger byrådens forslag og sender saken over til kontrollutvalget, uttalte Hestetun under møtet.

Habilitetsreglene medfører at byggesaksavdelingen ikke kan avgjøre saker der byråden som deres direkte overordnede er involvert. Ved mistanke om inhabilitet skal disse avgjøres av byrådet eller en settebyråd.

— Dersom jeg hadde vært kjent med at det var sendt inn søknad, ville det blitt foretatt en habilitetsvurdering. Men det sier seg selv at med over 3000 saker til behandling er det umulig å ha oversikt over saker der inhabilitet kan oppstå, er Iversens kommentar til habilitetsspørsmålet.