JOHN LINDEBOTTEN

— Ja da, statsbudsjettet gir oss 25 millioner kroner til bruk neste år på strekningen Sørås-Hop. 150 millioner kroner vil det koste alt i alt å få anlegget ferdig, sier regionvegsjef Ole Chr. Torpp til Bergens Tidende.

— Det er jo bare å rydde litt og så legge asfalt. Da er dere vel ferdige året etter?

— Nei da. Det ser kanskje ferdig ut, men det mangler for eksempel en bro på strekningen, så det blir nok 2007 før vi har fire felt fra Hop til Sørås, sier Torpp.

Regionvegsjefen er fornøyd med at viktige anlegg blir ferdige og nye, viktige anlegg blir igangsatt på E 39 i aller nærmeste fremtid.

Ny rute forbi Os

— Vi har nettopp åpnet en ny strekning frem mot Jektevik på Stord, og der fortsetter vi nordover i retning Sandvikvåg. Så regner vi med å åpne den nye veistrekningen mellom Moberg og Svegatjørn i Os til sommeren.

— Vi er også svært fornøyde med å kunne starte ombyggingen av fergekaiene på Halhjem og Sandvikvåg neste år. Det vil koste til sammen 174 millioner kroner. 70 millioner bruker vi i 2005.

I Bergen regner regionvegsjefen med at arbeidet med klargjøring av Solheimsgaten på nedsiden av Danmarks plass kommer i gang i 2005.

— Hva med krysset Fjøsangerveien-Minde Allé?

— Der er det satt av 10 millioner kroner i 2005. Vi trenger litt tid der for å lage planene ferdige. Og så skal anlegget ut på anbud.

Rassikring

Ole Chr. Torpp er glad for at rassikring har fått god uttelling i statens veisatsing de nærmeste årene.

— Agaparsellen på vestsiden av Sørfjorden blir igangsatt i disse dager. Prisen er 86 millioner kroner, og anlegget ventes ferdig i 2006. Utbedringen på E 39 i Romarheimsdalen er også et rassikringsprosjekt. Der bevilger staten 30 millioner kroner neste år til start av arbeidene. Hele anlegget, som også omfatter tunnel, vil koste 230 millioner kroner, og vi venter at det skal være ferdig i 2007.

— I Sogn og Fjordane skal veien mellom Leikanger og Sogndal sikres mot ras med tunnel gjennom Stedjeberget. Der prisen regnet til 170 millioner kroner. Rassikring er det også ved Raudeberg i Vågsøy kommune.

— Og så får vi endelig helt ferdig Rv. 5 mellom Førde og Florø i 2005, sier Ole Chr. Torpp.

Ringveg vest

— Når starter arbeidene på Ringveg vest?

— I forslaget til statsbudsjett er det satt av 80 millioner kroner til Ringveg vest og Bybanen. Disse prosjektene må først opp som saker i Stortinget, og det regner jeg med vil skje til våren.

Statens vegvesen har beregnet kostnadene for 1. byggetrinn av Ringveg vest (medregnet Ytrebygdsvegen fra Kokstadkrysset til Birkelandsskiftet) til 1010 millioner kroner. Beregningen er kvalitetsvurdert, men Samferdselsdepartementet opplyser at konklusjonen på kvalitetskontrollen først blir offentlig når prosjektet legges frem for Stortinget. I Statens vegvesen får BT opplyst at det «ikke ligger noen dramatisk» i konklusjonen.

Bybanen

Når det gjelder Bybanen, regner byrådsleder i Bergen kommune, Monica Mæland, med at også den blir fremmet for Stortinget som eget prosjekt til våren. I forslaget til statsbudsjett understreker Samferdselsdepartementet at kravet til alternativ bruk av riksveimidler til Bybanen må være oppfylt. På dette punktet er det stor uenighet mellom Statens vegvesen og Bergen kommune. Departementet har derfor bestilt en uavhengig kvalitetssikring som skal foreligge i løpet av høsten.

Når det gjelder fremdriften i Bergensprogrammet (Bybanen, Ringveg vest og Skansetunnelen) fra 2006 og utover, vil departementet komme tilbake til dette våren 2005 i forbindelse med handlingsprogrammet for Nasjonal Transportplan 2006-2015.

ENDELIG: Halve veibredden mellom Hop og Sørås har ligget halvferdig i over 30 år. Nå skal det visst endelig skje noe. HELGE HANSEN (foto)