AF-Gruppen har inngått intensjonsavtale om å bygge Midtfjellet Vindpark i Fitjar i Hordaland.

Oppstarten er planlagt til andre halvår av 2009 med ferdigstillelse i løpet av første kvartal i 2011. AF-gruppen har rundt 2.000 ansatte i Norge, Sverige og Polen, er notert på Oslo Børs og omsatte i 2008 for 5,8 milliarder kroner.

Avtalen er inngått mellom AF-Gruppen og Midtfjellet Vindpark AS. Midtfjellet Vindkraft AS eies med 50 prosent hver av Fitjar Kraftlag SA og DONG Energy. Sistnevnte er en av Europas største vindmølleoperatører. En vindpark på Midtfjellet kan få en total installert effekt på inntil 150 megawatt og en antatt årsproduksjon på nær 450 gigawatt.

Avtalen betinger at prosjektet får tildelt Enova-støtte.