På en sørvendt, smal og brattlendt tomt i Dolviken jobber to utenlandske bygningsarbeidere med å bygge en tilkomstrapp ned til sjøen. Langs sjøkanten er det kommet opp tre naust i rekke med en fire meter bred brygge foran.

Skal selges

På nabotomten er det støpt platting og grunnmur til ytterligere fire naust. I følge opplysninger BT har fått, skal de tre naustene som snart er ferdig, selges. Problemet er at naustene er reist uten noen form for tillatelse.

— Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en søknad om rammetillatelse, men søknaden er ikke ferdigbehandlet og det er således ikke lov å bygge på tomten, sier saksbehandler Elina Eikemo ved etat for byggesaker og private planer.

Det er Fagruppen ved Sten Pedersen som er ansvarlig søker. Tiltakshaver for fem av naustene er Frode Monsen. Pedersen ante ikke noe om at naustene er under bygging.

Trekker seg fra saken

— Hva? Har han startet byggingen. Dette visste jeg ingenting om. Dette er ikke bra, sier en overrasket Pedersen til Bergens Tidende.

Han understreker at hans oppgave utelukkende har vært å tegne naustene og legge frem søknaden.

— Det er ikke i tråd med avtalen at byggearbeidene har startet før det foreligger tillatelse, sier Pedersen.

Det gikk ikke mange minuttene etter at BT hadde brakt opplysningene videre til Pedersen før han offisielt trakk seg som ansvarlig søker. I en e-post til byggesaksavdelingen skriver Pedersen at han er blitt kontaktet om at det er satt i gang arbeid på Søreidneset.

«Hvis dette stemmer, og dette er de nøstetomtene som vi i Paulun Faggruppen AS står som ansvarlig søker for, trekker vi oss som ansvarlig søker for disse prosjektene.»

Legger seg flat

En time senere er tiltakshaver Frode Monsen på tråden. Han legger seg helt flat.

— Jeg har gjort en kjempetabbe. Jeg har bygget naustene uten tillatelse, sier Monsen.

— Hvordan kunne du gjøre det?

— Jeg har misforstått den kommunale saksgangen. Kommunen sier at søknadstiden er tre måneder. Da jeg ikke hørte noe fra kommunen etter et halvt år, regnet jeg med det var greit å starte byggingen.

— Hvordan kunne du tro det?

— Jeg leste noe om dette på kommunens nettsider, sier Monsen.

Ble advart

Monsen understreker at han sitter med hele ansvaret for at byggearbeidet er satt i gang.

— Jeg har gjort en tabbe og risikerer nå å gå på en smell. Jeg har varslet de som jobber for meg at arbeidet skal stanses umiddelbart, sier Monsen.

Ansvarlig søker, Sten Pedersen, sier til Bergens Tidende at han kun har søkt om en rammetillatelse.

— Denne prosessen er en totrinnsrakett. Først får du en rammetillatelse. Deretter må du søke på ny om en igansettingsavtale med godkjente fagfolk.

— Har ikke du gjort Monsen oppmerksom på at han måtte søke på ny før han kunne bygge?

— Jeg har selvfølgelig det, sier Pedersen.

Mandag kan Frode Monsen regne med at kommunens tilsynsgruppe kommer på besøk. De ble varslet om det ulovlige byggearbeidet i går.

Høvik, Tor