I underkant av 200 millioner kroner vil stiftelsen som eier sykehuset investere i to nye institusjoner. Disse planlegges i tilknytning til sykehuset. To steder er allerede blinket ut som behandlingssteder — Garnes i Arna og Jølster.

I disse dager går søknaden om statlige midler til helseminister Sylvia Brustad.

Administrerende direktør Terje Steen Edvardsen håper at Brustad skal finne søknaden 2så interessent at hun øremerker 30 millioner kroner til prosjektet fordelt på de to neste års statsbudsjett.

Det var høsten for to år siden det ble kjent at stiftelsen Bergen Diakonissehjem hadde startet planleggingen med et ny behandlingstilbud for psykisk syke på Vestlandet.

Kursbehandling

Etter mønster av behandlingstilbudet som blant annet gis på Modum Bad, vil institusjonen etablere et senter for livsstilsmestring.

— Visjonen bak tiltaket er å gi hjelp før pasienten utvikler lidelsen slik at langvarig innleggelse på sykehus er nødvendig, opplyser Øystein Elgen, prosjektleder for tiltaket.

Sammen med sine medarbeidere utvikler han nå et helt nytt behandlingskonsept som består av en kombinasjon mellom forebyggende kurs, kursbehandling og intensiv behandling.

— Vi ønsker å etablere et tilbud som ikke bare kan behandle, men også forebygge psykiske lidelser, sier Elgen.

Blant annet er det meningen at brukerne som gjennomgår denne typen behandling skal veksle mellom intensiv dagbehandling på internat og lengre opphold hjemme.

Arna og Jølster

Stiftelsens eiendommer i Jølster i Sogn og Fjordane og Garnestangen i Arna er allerede utpekt som kurssteder.

Går det slik ledelsen på Haraldsplass håper, vil virksomheten i Jølster komme i gang allerede til høsten. I fjor høst kjøpte stiftelsen Forsvarets HV-eiendom. Bare en beskjeden ombygging skal til før behandlingen kan settes i gang. Meningen er at det skal skje allerede til høsten.

500-600 pasienter

Det er meningen at det nye behandlingstilbudet skal gi et tilbud innenfor rammene av spesialisthelsetjenesten. Både Elgen og Steen Edvardsen understreker at planleggingen av den nye institusjonen har foregått i nært samarbeid med Helse Vest.

Ved full drift i Arna og Jølster vil 500 til 600 pasienter kunne gjennomføre Haraldsplass sitt behandlingsopplegg. Planen er å komme i full drift om fire år. Det årlige driftsbudsjettet er beregnet til 75 millioner kroner.