— Jeg er selvfølgelig veldig skuffet. Vi er nødt til å endre på våre planer. Vi kan ikke bygge familieboliger og kontorer i Vågsbunnen når vi ikke får bygge parkeringshus, sier Bård Hæve i utbyggerselskapet Pallas AS.

For stort parkeringshus

I mai gikk et flertall i komité for miljø og byutvikling, inkludert Arbeiderpartiets medlemmer, inn for å endre reguleringsplanen for Vågsbunnen og åpne for parkeringshus. Men da bystyregruppen i Arbeiderpartiet behandlet saken torsdag, ble det tommelen ned for endringsforslaget.

— Vi har nå fått synliggjort at utbygger kan tenke seg 273 parkeringsplasser. Det er langt mer enn det vi eventuelt ville sett på dersom vi endret formålet, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Terje Ohnstad. Utbygger mener Arbeiderpartiets kuvending viser hvor lite forutsigbare politikerne er.

Fjerne parkeringsplasser

— Kunne dere vente annet når dere legger frem planer om et så stort parkeringshus på en tomt der bystyret i 1993 sa nei til parkeringshus?

— Vi mener parkeringshuset ville bidratt til å fjerne parkeringsplasser på gategrunn i hele området. Det ville også redusert all tomgangskjøringen fra biler på leting etter parkeringsplasser, sier Hæve.

Byråd Tom Knudsen, som har støttet endringsforslaget, skriver i saksutredningen at et parkeringshus kan gjøre hele Korskirkeallmenningen bilfri og redusere gateparkeringen for større deler av området.

Utbygger har talt parkeringsplasser på gategrunn i området og kommet til at 174 parkeringsplasser kan fjernes og plasseres i parkeringshuset. Utbygging av boliger og butikker/kontorer legger beslag på 50 parkeringsplasser.

ý Vi kan være innstilt på å redusere parkeringshuset med en etasje. Da vil netto tilvekst av parkeringsplasser bare være 19, sier Bård Hæve.

Nei til Tanks

Tanks skole ved rektor Tor Tønder sier til BT at Arbeiderpartiets kuvending åpner for at skolens byggeplaner kan realiseres.

— Vi trenger tomt til den utbyggingen som fylkeskommunen har gått inn for, sier Tønder. Men Bård Hæve har ingen trøst å komme med.

— Slik dette ser ut nå, er det eneste realistiske for oss å bygge studentboliger. Da trenger vi ikke parkeringsplassene. I kvartalet kan vi plassere 200 hybler. Bergen skriker jo etter sentralt beliggende studentboliger.