Rundt bordet i Spektrumbyggets andre etasje i Fyllingsdalen sitter åtte jenter mellom 13 og 15 år. Felles for dem alle er at de i fjor høst meldte seg på «Jentegruppen». En gang i uken møtes de, målet er å styrke selvtilliten.

– Før gikk jeg mest rundt og så ned i bakken, nå løfter jeg blikket mer, forteller Rebekka.

De andre nikker samtykkende. Etter 23 av 30 kurskvelder er jentene blitt gode venninner, og de kjenner seg lett igjen i de andres situasjon.

– Jeg rekker hånden opp oftere i timen på skolen. Det er ikke så farlig hvis jeg sier noe feil, legger Maren til.

Jentene er elever ved tre ulike ungdomsskoler i Fyllingsdalen, kun to av dem kjente hverandre fra før.

– Gratulerer, du er den første mannen som har fått komme inn i gruppen, kommer det tørt fra Rebekka da BTs fotograf entrer rommet.

For denne gruppen er kun for jenter. De stiller modig opp på bilder for avisen, men etternavnene sine vil de helst ikke ha på trykk.

Mestring gjennom lek

– Alle ut på gulvet, kommanderer Laila Agdestein, fysioterapeut med fordypning i psykiatri.

En gang i måneden er hun på plass. Gjennom lek og avspenningsøvelser, lærer hun jentene om kroppsbevissthet, samarbeid og ikke minst om å slippe seg løs.

– Kroppen er en viktig signalgiver for hvordan man har det inni seg, derfor er den fysiske aktiviteten en viktig del av å styrke mestringsevnen hos jentene, forklarer Agdestein.

Til vanlig jobber hun ved ergo-fysioterapisenteret i Fyllingsdalen, da med individuell behandling av alle typer og aldersgrupper.

– I denne gruppen jobber jeg med kroppsbevissthet og samarbeid via aktiviteter som bærer preg av lek og humor. Det er spennende å være en del av det tverrfaglige prosjektet, sier hun.

Ildsjeler

– Ideen til prosjektet fikk jeg gjennom min jobb som helsesøster, forteller Vigdis Landmark, som til vanlig jobber ved Lynghaug skole og helsestasjonen for ungdom på Oasen.

– Daglig møter jeg jenter som er usikre, en usikkerhet som setter begrensninger i deres samhandling med andre. Flere har kanskje liten tro på seg selv, noen sliter sosialt eller har negative erfaringer som mobbeoffer, sier hun.

Sammen med Siv Ryan, helsesøster ved Fjellsdalen skole, er hun ildsjel, pådriver og ansvarlig leder for prosjektet de kaller «Jentegruppen».

– Dette er en gruppe for jenter som ønsker å jobbe med å styrke egen selvfølelse. Det er et tidkrevende arbeid og er ikke gjort på noen få kvelder. Vi møter jentene ukentlig, tre timer på kveldstid, gjennom et helt skoleår. Dette året har vi ni supre jenter som selv, eller på oppfordring, har tatt steget og ønsker å jobbe med seg selv, sier Landmark.

Rustet for utfordringer

Etter prosjektets første gruppe ble det gjort en evaluering, og helsesøstrene kan vise til meget gode resultater.

– Vi merker det selv på jentene, men har også uoppfordret fått begeistret tilbakemelding fra foreldre og lærere. En jente vi hadde på kurs i fjor, gikk opp en hel karakter i alle fag, sier Landmark.

**Likevel kan kurset bli en kortvarig affære:

Pengene avgjør fremtiden**

Gjennom samtalegrupper, matlaging, lek, rollespill, selvhevdelsestrening og dialog om tema som nettbruk, seksualitet og relasjoner mellom mennesker, får jentene utfordre seg selv, skape bevissthet om egne ressurser og utvider da sitt sosiale mot.

– Har du en godt forankret selvfølelse i bunnen, er du bedre rustet til å møte utfordringer i livet, og vi ser at dette arbeidet kan virke forebyggende på flere områder. Vi kan for eksempel nevne rus, røyk, uønsket svangerskap, selvskading, spiseforstyrrelser og andre psykiske vansker, sier Ryan.

Helsesøstrene tror dette er eneste gruppe av sitt slag i Bergen, og resten av Norge. Nå vil de at andre jenter skal få mulighet til å delta på lignende opplegg.

– Livskvaliteten øker når man har det godt med seg selv, sier Landmark

– Vi personlig får også mye ut av det. Det er meningsfylt å gjøre en jobb vi ser gjør nytter, legger Ryan til.

Brekke, Eirik
Brekke, Eirik
Brekke, Eirik