— Vi er desperate nok til å gjøre det. Alternativet, at vår datter skulle bli boende i det uendelig, er verre. Dette er et reelt uttrykk for den desperasjonen vi følte da vi innså at vi ikke ville få et tilbud fra kommunen, sier John og Sidsel Bugge Monsen.

Startet borettslag

Datteren Camilla har aldri fått noe boligtilbud fra kommunen. Derfor startet planleggingen av et eget boligtilbud for to år siden. De har etablert et eget borettslag under Stor-Bergen Boligbyggelag. De er i ferd med å overta en tomt som kommunen og delvis kirken eier, men blir pent nødt å betale for tomten.

— Jeg synes det er underlig at kommunen krever 150.000 per mål, mens private barnehager får gratis tomt. I Bærum får tilsvarende private bofellesskap tomter for en krone av kommunen.

Bofellesskapet skal bygges i Loddefjord. Det blir fem enheter, knyttet sammen med en fellesenhet med stort kjøkken, stue og rom for personale.

- Utrolig mange detaljer

Husbanken dekker en del av utgiftene gjennom eget lån, men kommunen må inn og fullfinansiere.

— Vi tar som utgangspunkt at det blir fullfinansiert, men har ikke avklart det endelig med kommunen. Kommunen må også stå for drift og bemanning.

Dette er ikke bekreftet skriftlig og formelt, men bydelen har vært orientert fra begynnelsen av og er helt innforstått med sine forpliktelser.

Monsen sier det har vært en tøff prosess. De startet uten noen kunnskaper om hvordan de skulle gå frem.

— Det er utrolig mange detaljer vi har måttet tenke på. Men støtten fra Stor-Bergen har vært viktig. Hadde vi ikke hatt den, ville det ha blitt atskillig mye tyngre å få prosjektet i havn.

- Hun er nok litt redd

Datteren er foreløpig ikke skikkelig involvert i flytteplanene.

— Hun er nok litt redd. For henne er det en litt tøff situasjon. Det er et produkt av at kommunen har latt oss vente så lenge. Hadde dette vært aktuelt da hun var 20 år gammel, hadde det gått atskillig lettere.

Familien Monsen er svært kritiske til Bergen kommune.

— Kommunen har sviktet de psykisk utviklingshemmede i mange år. Dette strekker seg lenger tilbake enn til den første handlingsplanen i 1998. Kommunen saboterte boligbyggingen for hjemmeboende psykisk utviklingshemmede helt fra begynnelsen av fordi den ikke var fornøyd med de statlige tilskuddene, sier John Monsen.

Monsen oppfatter det som litt av et paradoks at alle psykisk utviklingshemmede som bodde på institusjoner har fått egen bolig. Mange måtte flytte mot sin vilje.

— Men de som bodde hjemme hos foreldrene sine, har det nesten ikke skjedd noe med, sier John Monsen.