– Markedet er tørket inn. Vi er i en fase hvor det er blitt verre og verre, sier Askøys undervisningssjef, Torbjørn Strand.

– Jeg føler at markedet er støvsuget for lærervikarer. Siden høsten 2007 har det gått den gale veien, sier pedagogisk konsulent i Meland, Arnt Brakstad.

Han tror Meland blir tvunget til å ta i bruk mer ukvalifisert arbeidskraft i tiden fremover.

– Vi hadde nylig utlysninger og fikk nesten ikke respons.

– Slåss om de samme

Erfaringene i nabokommunen er de samme.

– Det er ikke enkelt nei. Det er problemer med å skaffe både kvalifisert og ukvalifisert arbeidskraft. Det er knapphet og alle skolene slåss om de samme vikarene. Det er nok langt verre enn tidligere år, sier Olaf Hella, rektor på Knarvik ungdomsskule.

Også i Os merker de at vikarjakten er tøffere.

– Det er generelt vanskelig i Os og vanskeligere enn tidligere, sier undervisningsinspektør på Søfteland skole, Anne-Merete Hellebø.

Samtlige forklarer situasjonen med den lave arbeidsledigheten. Det gjør også kommunaldirektør for barnehage og skole i Bergen, Anne-Marit Presterud.

– Vi får mange meldinger ute fra skolene om at vikarsituasjonen er vanskelig, sier hun.

Kommunalt vikarbyrå

Vanskelighetene skal møtes med vikarbyråer. I tillegg til de inngåtte avtalene med Kelly, Manpower og Adecco jobber kommunen med å sikre vikarkrefter gjennom etablering av sitt eget byrå.

Vikarservice er etablert som kommunens eget vikarbyrå under finansavdelingen i Bergen. Foreløpig er det bare ansatt tre personer. Et pilotforsøk i Årstad bydel står for døren.

Med Vikarservice skal ledige hender og hoder kunne flyttes internt i kommunen når vanskene oppstår.

– Det er ekstra krevende å sikre at vikarene til skolen er faglig kvalifiserte. Derfor vil det ta lengre tid å skaffe gode lærervikarer, sier Presterud.

– Men vi har først og fremst helse og oppvekst som satsingsområder i vikarrekrutteringen.