• Dette markerer starten på en ny tid i jernbanebyggingen i Norge, sier Jernbaneverket.

Nye Ulrikentunnelblir den første jernbanetunnelen i Norge som skal drives med en tunnelboremaskin.

Tunnelboremaskinen som skal benyttes vil ha en diameterpå 9,3 meter. Det er den største maskinen som har vært benyttettil en samferdselstunnel i Norge hittil.

Kontrakt på 1,3 milliarder

Ved utlysningen av kontrakten valgte Jernbaneverket en modell der entreprenørene fikkvelge om man ønsket å drive ut den 7,8 km lange tunnelen i Bergen ved hjelp av tradisjonellsprengning eller bruk av tunnelboremaskin (TBM).

Det er første gang Jernbaneverkethar latt det være opp til markedet å velge drivemetode.

Jernbaneverket fikk inn 11 tilbud. Men det er etarbeidsfelleskap mellom Skanska Norge AS og østerriske Strabag AG som fikk hovedkontrakten, på et av de største byggeprosjektene på vestlandet.Kontrakten har en verdipå 1,3 milliarder kroner.

Assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås ergodt fornøyd med konkurransen og synes også det er interessantat det var nettopp tunnelboremaskin som kom best ut ikonkurransen.

— Vi skal bygge mange tunneler i årene som kommer og det er viktig å få erfaring fra flest mulig metoder. Dette tyder også på at vi har valgt rett strategi forFollobanen som også skal drives med TBM, sier Gunnar Løvås.

«Madame Felle»

Ifølge Jernbaneverket må man helt tilbake til80-tallet for å finne tidligere erfaringer med tunneldrift med tunnelboremaskin. Da var det tre veitunneler som ble bygget ved hjelp av denne metoden. To avdisse tunnelene, Fløyfjellstunnelen og Eidsvågstunnelen, ligger nettopp i Bergen. Den siste av dem stod ferdig for 25år siden.

Mange bergensere husker kanskje ennå «Madame Felle». Dette var navnet på tunnelboremaskin som ble benyttet for å bygge den sju kilometer lange veitunnel gjennom Fløyfjellet i perioden 1984-1986 . Det er ennå uvisst om tunnelboremaskinen som skal brukes til Ulrikentunnelen får navn.

Nye Ulrikentunnelvil bedre kapasiteten både for gods- og persontrafikken, samt øke sikkerhetenved at det blir rømningstunneler mellom ny og eksisterende tunnel.

Byggestart er i august, men når maskinen er på plass er mer usikkert.

Dette bildet er av en mindre type tunnelboremaskin (diameter 4,7 meter). Prosjekteringssjef i Jernbaneverket Knut Karevoll står i forgrunnen.
JERNBANEVERKET