Med et mulig unntak for satanistisk black metal, vil salen være åpen for alle typer konserter. Den skal også leies ut til andre kulturformål og konferanser.

— Vi håper å få et bygg som er tjenlig for forsamlingen Salem, med nærmiljøsenter og egen kafé. I tillegg arbeider vi med å inngå langsiktige samarbeidsavtaler med andre aktører, sier Jørn Klungsøyr i Salem.

Bygget i Sigurdsgaten 6 tilhører i dag selskapet MND Invest, der Espen Galtung Døsvig, Vemund Nordvik og Kurt Mosvold eier aksjene. Salem skal kjøpe halve bygget straks den pågående ombyggingen er fullført.

— Vi skal ha nesten alt i de fire første etasjene, mens resten vil bli brukt til boliger, sier Klungsøyr.

Storsalen til Salem skal lydisoleres godt, lover han, slik at beboerne ikke vil bli plaget av konsertene.

Byggearbeidene er svært synlige for folk i området i dag. En diger kran er på plass, og sentrumsgaten er sperret for trafikk.

BYGGES OM: Turnhallen
Arkiv
Pål Andreas Mæland