Veivesenet la i dag frem sitt handlingsprogram for de neste fire årene, det vil si hva de skal bruke pengene på.

Totalt er det 103 milliarder kroner som skal fordeles, basert på vedtakene som ble gjort av Stortinget under behandlingen av Nasjonal Transportplan i juni.

Følgende prosjekter fra Hordaland og Sogn og Fjordane er på prioriteringslisten:

Store prosjekter som åpner i 2014-2017:

E39 Vågsbotn-Hylkje Hordaland
E39 Drægebø-Grytås og Birkeland-Sande Sogn og Fjordane
E16 Smedalsosen-Maristova-Borlaug Sogn og Fjordane
E16 Varpe bru-Smedalsosen Sogn og Fjordane og Oppland

Store prosjekter som har anleggsstart i 2014-2017:

E39 Svegatjørn-Rådal Hordaland
E39 Rogfast Rogaland
E39 Bjørset-Skei Sogn og Fjordane
Rv 13 Vik-Vangsnes Sogn og Fjordane
Rv 555 Sotrasambandet Hordaland

— Bygger fra 2017

Magnus Natås, prosjektleder for Sotrasambandet, forteller at handlingsplanen er en ren konkretisering av NTP.

— Vi følger opp den prioriteringslisten politikerne har vedtatt, og gjør alt vi kan for at Sotrasambandet skal få anleggsstart i 2017. Nå er det satt av penger til prosjektering i 2016, så kan vi sette spaden i jorden året etter, sier Natås.

- Er det noe som kan stoppe prosjektet nå?

— Alle planprosesser er litt uforutsigbare. Vi holder nå på med å lage en reguleringsplan til neste sommer, som så skal ut på høringsrunde og behandling i kommunene. Men jeg opplever at alle parter er innstilt på at det skal gå så raskt som mulig. Deretter må det skaffes en finansieringsplan som må vedtas i Stortinget, sier Natås.

Finansieringsplanen vil inneholde mye bompenger, som kan skape forviklinger for den nye regjeringen dersom Frp får igjennom sin motstand mot bompenger. Det ønsker ikke Natås å kommentere.

— Det er den til enhver tid sittende regjering som skal godkjenne finansieringsplanen, sier han.

Oppgraderer tunneler

Statens vegvesen prioriterer å oppgradere 200 tunneler på riksveinettet som i løpet av 2019 skal oppfylle EUs tunnelsikkerhetsforskrift.

I Statens vegvesen plan for de neste fire årene går nærmere 80 milliarder til store veiprosjekter. Dette er statlige midler og bompenger. Totalt åpner 29 prosjekter som koster over 500 millioner kroner mellom 2014-2017. 33 prosjekter har anleggsstart i perioden .

De resterende 23 investeringsmilliardene går til blant annet veiplanlegging, bymiljøavtaler, tiltak for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak.

— Dette er en formidabel satsing som vi gleder oss til å ta fatt på, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.