Hva synes du om byggeplanene? Si din mening i kommentarfeltet!

– Et nytt messesenter med hotell, kontorbygg og en stor konsertscene er en naturlig utvikling av næringsområdet i Solheimsviken, sier administrerende direktør Bjart Nygaard i Rieber Eiendom.

Minst 150 rom

Han opplyser at hotellet blir åtte etasjer høyt med minst 150 rom. Kontorbygget blir på ni etasjer og 8000 kvadratmeter. Messehallen blir også på 8000 kvadratmeter.

– Kontorbygget skal være et tilbud til bedrifter som på en eller annen måte er involvert i bransjer som deltar på messer, sier Nygaard.

_Les mer:

Berikende å skape arbeidsplasser og aktivitet_

De tre byggene skal reises på utfylt areal i havnebassenget mellom BMVs gamle utrustningskai og området like ved den gamle verneverdige Vikakaien, eller Årstadkaien som noen liker å kalle den. Den nye Nygårdsbroen som nå bygges får sitt sørlige landpunkt like ved. Den bygges for biltrafikk, fotgjengere og syklister.

– Bybanen overtar Gamle Nygårdsbro og får stasjon like ved, så det skal ikke bli vanskelig for publikum å ta seg frem til messeområdet, sier Bjart Nygaard.

Stor inne/ute-scene

I tilknytning til messehallen skal også Bergens største scene bygges. Den blir plassert delvis inne og delvis ute i friluft med front mot det store åpne området mot vest.

– Her kan det holdes alle typer konserter, fra rock og pop til klassisk musikk. Det er plass til tusenvis av mennesker på området, sier Bjart Nygaard.

_Les mer:

Solheimsviken: Historikk_

Ifølge Nygaard ligger planene inne som en del av kommunedelplanen. Når byggetillatelse er gitt, sannsynligvis i løpet av året, regner Nygaard med rundt tre års bygge— og prosjekteringstid og ferdigstillelse i 2010 til 2011.

Positiv ordfører

– Dette anlegget vil styrke Bergens mulighet til å arrangere kongresser, messer og utstillinger. Dette er svært positivt, sier ordfører Gunnar Bakke.

Også reiselivsdirektør Ole Warberg er begeistret for Rieber-initiativet.

– Det er veldig positivt at det tas så store skritt. Dagens Arenum-hall har sine mangler og er bare halvparten så stor som den planlagte. Hele pakken som nå legges frem vil styrke Bergen som destinasjon, mener Warberg.

Pr. i dag er det bygget mer enn 40.000 kvadratmeter kontorbygg på det gamle skipsbyggingsområdet til BMV. Videre planlegges det ytterligere 30.000 på østkanten av området (hotellet/messehallen og kontorbygget) mens et like stort areal er planlagt bygget på vestsiden mot Damsgårdsveien. Dagens messehall (Arenum) skal rives. Det skal også den midlertidige hallen som er reist. Her regner Bjart Nygaard med at det kommer kontorbygg, kanskje kombinert med servering eller lignende.

100.000 kvadratmeter bygg

Han ser for seg et ferdigbygget Solheimsviken med rundt 100.000 kvadratmeter bygningsarealer. Herligheten vil koste over en milliard kroner.

– Vi har tidligere hatt eiendommer over stor deler av landet, samt i Canada. Men det var for tidkrevende å reise rundt og ivareta virksomheten alle steder. Vi bestemte bare å satse på byer med flyplass slik at det skulle bli mindre tidkrevende å besøke stedene. Til slutt bestemte vi oss for å selge ut alle våre eiendommer utenom Bergen og kun satse her, forteller Bjart Nygaard.

Nå skal det bare bygges nytt. Eldre bygg selges ut. Hovedmajoriteten av aksjene i industrihuset på Møhlenpris er solgt. Det gamle Rieber-anlegget på Damsgård har Frydenbøgruppen overtatt. Industrihuset i Åsane er gått til Helge-Eide Knudsen-familien.

– I dag sitter vi igjen med Bontelabo-anlegget, Solheimsviken Næringspark og som hovedaksjonær i Høyteknologisenteret AS på Marineholmen. I tillegg har vi tomtearealer ved Blomsterdalen og nylig innkjøpte 250 mål på Kokstad som langsiktige utbyggingsområder, forteller Nygaard.