Når byrådet legger frem sitt forslag til bybudsjett i morgen, foreslås det å bevilge de siste 26 millioner kronene til en fullstendig ombygging av krematoriet på Møllendal. Prosjektet vil koste 53 millioner kroner som inkluderer utvidet parkeringsplass og en total ombygging av Troens og Håpets kapeller.

Neppe vigsling

Ombyggingen innebærer at dagens kapeller vil få livssynsnøytrale uttrykksformer, noe som igjen betyr at det neppe bli aktuelt å vigsle dem i kirkelig regi.

— Vi må se nærmere på hvordan krematoriet kan vigsles til kristne seremonier. Det er neppe aktuelt at biskopen foretar en generell vigsling som kapell. Kanskje kan det legges inn en vigsling i hver enkelt kristen seremoni, og som kun gjelder denne ene seremonien, sier Wik.

Han er svært glad for at byrådet nå vil sørge for at det nye krematoriet blir fullfinansiert. Så snart bevilgningen er klar, vil prosjekteringsarbeidene starte. Målet er at nye Møllendal er ferdig i 2010.

Prestene må vike

Finansbyråd Hans Edvard Seim mener det er på høy tid at Bergen får et seremonirom som kan dekke alle religioner og livssyn. Det er kirkevergen enig i.

— I vår tid er det uttenkelig å bygge et nytt krematorium i en storby som Bergen uten å ta hensyn til det flerreligiøse behovet. Det er nok delte meninger om dette blant prestene i Bergen. Men her må nok presteskapets synspunkter vike til fordel for å kunne gi seremonirommene kunstneriske uttrykksformer og innhold som kan brukes av og gi tilhørighet til mennesker med alle livssyn, legger Wik til.

Møllendal er i dag landets nest største krematorium. 70 prosent av alle som dør i Bergen, blir kremert. Det vil si at det årlig blir gjennomført ca. 1600 kremasjoner på Møllendal.