I går presenterte byrådet forslaget til avslutning av handlingsplanen for eldreomsorgen. Tiåret 1997-2007 vil bli stående som en periode med storsatsing for eldreomsorgen.

Men pengene har først og fremst gått til å bedre standarden. Borte er flersengsrom og gamle institusjoner. 1230 nye ensengsrom er bygget. Prisen har etter hvert krøpet over 1,5 millioner pr. rom. Av dette betaler staten 850.000 kroner.

— Vi har i dag en bygningsmasse innen eldreomsorgen som i hovedsak er fra 1990-årene og 2000-tallet og ingen eldre enn fra 1970, sier byråd Trude Drevland (H).

Stenger flere hjem

Samtidig som det bygges nytt blir eldre alders- og sykehjem nedlagt.

Flest plasser går tapt når Florida stenges. Her har kommunen i dag 64 plasser, alle i flersengsrom.

— Vi har vurdert ombygging, men det blir for kostbart, sier kommunaldirektør Finn Strand.

Sykehjemsdelen av Nykirken alders- og sykehjem med 16 plasser vil byrådet avvikle innen utgangen av 2005.

Avtalen med privateide Betesda aldershjem med 15 beboere på Seiersbjerget vil byrådet si opp, uten at det er tidfestet.

I tillegg vil byrådet si opp avtalen med private Hatlestad eldresenter med 55 plasser med virkning fra januar 2005.

— Betyr det at de gjenværende aldershjemmene skal få drive videre?

— Det skal et jordskjelv til hvis jeg skal nedlegge flere aldershjem, sier eldrebyråden. Som ønsker å gjøre de få gjenværende aldershjemmene til møteplass og ressurssenter for nærmiljøet.

— Her kommer vi tilbake med mer konkrete forslag, sier Trude Drevland.

Lover ny satsing

I 1997 hadde Bergen 2559 syke- og aldershjemsplasser. I 2007 er tallet nede i 2392 plasser totalt. Samtidig kommer eldrebølgen.

Det betyr at vi i fremtiden vil få en helt annen bruk av institusjonsplasser, understreker byråden, som selv har vært styrer ved Fyllingsdalen sykehjem:

— Da jeg jobbet på sykehjem, kom beboerne inn døren med hatt og stokk og ble boende i 26 år.

Nå skal liggetiden på sykehjem ned. Hjelpen skal helst ytes hjemme. 30 prosent av sykehjemsplassene øremerkes korttidsopphold.

— Kort sagt må det settes inn mer penger i åpen omsorg, lover byråden.

Utsetter til 2007

Handlingsplanen for eldreomsorgen skulle egentlig vært avviklet i 2002. Men Bergen har søkt og fått lov å strekke utbyggingsperioden frem til utgangen av 2007. Her er prosjektene som skal gjennomføres før sluttstrek settes:

  • Løvås sykehjem med 128 plasser kommer i stedet for Fyllingsdalen sykehjem. Ferdig innen utgangen av 2006.
  • Domkirkehjemmet bygges ut og rustes opp til et sykehjem med 90 plasser innen 31. desember 2005.
  • Ladegården bygges om fra tosengs- til ensengsrom og får totalt 107 plasser mot dagens 164. Ombyggingen skal være avsluttet innen utgangen av 2007.
  • Ulsetskogen er et nytt sykehjem i Åsane med 64 plasser. Skal stå ferdig innen utgangen av 2007.
  • Solhaug AS i Sund blir ikke utbygd slik tidligere vedtatt. Bergen kommune beholder dagens 40 plasser, men vil bruke dem til korttidsopphold.
  • Bergen Røde Kors Sykehjem er i gang med et påbygg og skal deretter bygge om eksisterende bygg. Vil få 174 plasser når det står ferdigstilt.