— Straks skiheisene stenger for sesongen i mai neste år, vil byggingen av ekspressheis i Bavallen ta til. Senest 1. november skal heisen stå bruksklar, forteller daglig leder i Voss Fjellheisar AS, Per Inge Brekke, til avisen Hordaland.

Prislappen for anlegget skal være på 37 millioner kroner, en sum som ifølge Brekke er fullfinansiert.

Med ny ekspressheis kortes tiden fra bunnen av bakken og opp til toppen drastisk, fra 15 til 5 minutter. Samtidig blir skiheisens kapasitet mer enn tre ganger så stor som i dag. Fra 800 til 2600 personer i timen.

Målt ut fra dagens trafikk skulle alt som heter køer dermed bli borte, mener Brekke.

— Men erfaringene fra andre steder som har fått ekspressheis, som Hovden og Gaustad, viser at heisene i seg selv skaper en trafikkøkning på 25 prosent, sier en optimistisk Brekke. Køer under slike forhold omtaler han som et «luksusproblem».

Hordaland fylkeskommune og Voss kommune går inn i prosjektet med tre millioner kroner hver. Det er fortsatt usikkert hvor mye spillemidler fra overskuddet til Norsk Tipping som tilflyter anlegget. Voss Fjellheisar AS tar på seg de resterende millionene.

Den nye ekspresskiheisen i Bavallen, blir en fireseter som nå, men farten er betraktelig høyere.
ARKIV: ARNE HOFSETH