Fylkestinget i Hordaland vedtok i dag enstemmig at grunnarbeidene for verksted og depotområde for Bybanen på Flesland blir påbegynt, slik at framdriften av byggjetrinn 3 for Bybanen kan gå som planlagt.

For å få det til, må fylket forskuttere 40 millioner kroner til arbeidet. Da vil Bybanen Utbygging kunne starte opp arbeidet området allerede i mai. Det mener prosjektorganisasjonen er nødvendig for å rekke den planlagte åpningen av Bybanen til Flesland i 2016.

Omtrent samtidig skal det nye terminalbygget som Avinor bygger, stå ferdig.

-Vi må ta ansvar

Egentlig skulle pengene kommet fra bergensernes bompenger, men fordi bompengesøknaden om utvidelse av Bergensprogrammet ennå ikke er ferdigbehandlet i regjeringen, vedtok fylkespolitikerne å legge ut pengene mens man venter på staten.— Vi er nødt til å ta ansvar for det jeg vil kalle en statlig gå-sakte-aksjon, sier fylkesrådsmann Tom-Christer Nilsen (H).

Verksted- og depotbygget på Flesland skal erstatte dagens midlertidige verksted på Kronstad. Det må være klart høsten 2015 for å sikre tilstrekkelig innkjøringstid før åpningen av Bybanen frem til Flesland sommeren 2016.

Får lengre vogner

Blant annet skal de nye, og lengre, vognsettene monteres i den nye verkstedshallen.

Vognsettene som er bestilt til åpningen av byggetrinn 3 vil være ti meter lengre enn dagens vognsett, og ha plass til opptil 80 flere passasjerer. Dessuten kan det bli et eget område med plass til bagasje for dem som skal til flyplassen.

Vognsettene blir levert i to deler fra tyske Stadler, og skal settes sammen i det nye bygget på Flesland.