— Jeg må innrømme at jeg egentlig syns vi fortjente å få en pris for prosjektet. Ekstra kjekt, og riktig, sier Ove Hellem, administrerende direktør i Bergen og omegn boligbyggelag (bob).

Bolig- og byplanprisen deles ut av Norsk forening for Bolig- og Byplanlegging. Dette er en frivillig, fagideell organisasjon med snaut 1000 medlemmer, de fleste fra arkitekt-, ingeniør-, planleggings-, jus-, eiendomsutviklings- og offentlig forvaltningsmiljø.

— Georgernes Verft pekte seg ut som et flott prosjekt som vi håper kan fungere som et forbilde. Det offentlige rommet ved sjøfronten er forbilledlig behandlet, prosjektet har miljøriktige løsninger med substans, og arkitekturen er god og har et vennlig preg, sier arkitekt Edmund Ekeland, leder for juryen som vurderte prosjektene.

Prisen ble første gang delt ut i 1979, og siden har ni andre utbyggingsprosjekter mottatt prisen før bob fikk den i år. Prosjektet er tegnet av SCC Arkon AS.

SYNLIG BEVIS. Det synlig beviset på Bolig- og byplanprisen er et bilde. Fra venstre: Administrerende direktør Ove Hellem, teknisk sjef Anna Drageset og prosjektleder Erik Skorve.
FOTO: EINAR IRJAN ANANIASSEN