I år ligger byggesaksgebyrene på 10.000 kroner for eneboliger. neste år stiger de altså til 12.000 kroner.

For garasjer, naust og uthus opptil 30 kvadratmeter øker gebyrene fra 2500 til 3000 kroner. Bygg over 30 kvadrat heftes fremdeles med gebyrer på 5000 kroner, som inneværende år.

— Bystyret har vedtatt at byggesaksgebyrene skal settes etter selvkost. De nye gebyrene reflekterer kostnadene ved saksbehandlingen, sier byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen til bt.no.

Her er noen andre avgiftstall du kan komme til å merke i lommeboken:

Avgiftstype 2006-tall 2007-tall Endring
Sykehjemsplass 24506 25332 826
Aldershjem 15409 15928 519
Foreldrebetaling SFO Uendret Uendret Uendret
Barnehageplass Uendret Uendret Uendret
Årsgebyr vann, bruksareal 120 kvadratmeter 1085 1182 97
Årsgebyr vann, bruksareal 50 kvadratmeter 452 493 40
Årsgebyr avløp, bruksareal 120 kvadratmeter 1313 1392 79
Årsgebyr avløp, bruksareal 50 kvadratmeter 547 580 33
Feiing Uendret Uendret Uendret
Svømmehaller, enkeltbillet voksne 51 52 1
Barn 26 26 0
Renovasjon 1786 1786 0