— Vi er fokusert på sikkerhet for våre ansatte, og det verste som kunne skje meg var en melding om at en av våre ansatte hadde falt ned fra et tak, sier daglig leder Lars Jønsson i Lars Jønsson AS. Hans ansatte ble stoppet mens de skrudde på taket til stållageret til Mongstad Base i forrige uke.

— De hadde en times arbeid igjen med noe skruarbeid på taket etter at det var lagt ut. Under selve utleggingsarbeidet godtar Arbeidstilsynet at det brukes sikkerhetsseler. Det gjorde de imidlertid ikke da vi skulle skru. Det må vi ta til etterretning, sier Jønsson.

Blir innskjerpet

Han har inntrykk av at Arbeidstilsynet nå strammer inn på regeltolkning.

— Det viktigste er at Arbeidstilsynet gjennomfører hyppige kontroller og holder samme krav for alle, dermed slipper vi uheldige konkurranseutslag ved at noen velger å legge inn mindre ressurser til skikkelig sikring enn andre, sier Jønsson.

— Har dere hatt kontroller flere steder?

— Ja, vi arbeider med et bygg i Fridalen. Der hadde Arbeidstilsynet ingen innsigelser mot vårt arbeid. Det er jeg glad for, sier Jønsson.

Faglig uenige på CCB

Også administrerende direktør Kurt Andreassen ved Coast Center Base setter pris på at Arbeidstilsynet gjør jobben sin. Men legger ikke skjul på at de ikke var glade for vedtaket om å stoppe arbeidet på taket til den nye stålhallen.

— Dette er entreprenørens ansvar, men vår byggeleder hadde deltatt i en sikker jobbanalyse i forbindelse med taktekkingsarbeidet. Den gikk ut på at det ikke var brannfare ved bruk av kombinasjonen rockwool og stål. Følgelig var det tilstrekkelig rømningsvei med to lifter på plass. Skjedde det noe kunne de på taket tilkalle hjelp til operasjon av liftene fra dem som arbeidet nede.

Dette var ikke Arbeidstilsynet enig i.

— Etter vår oppfatning satte de seg ikke godt nok inn i forholdene, og ville ha etablert åpen rømningsvei hele tiden mens arbeidet pågår. Det har vi nå etterkommet ved å sette opp et eget trappetårn, sier Andreassen.

— Er dere sinte på Arbeidstilsynet?

— Nei da, vi hadde forskjellig syn på hva som er faglig forsvarlig, men vi retter oss selvsagt etter myndigheters pålegg.

— For ordens skyld vil jeg bare nevne at vi selvsagt følger vårt byggherreansvar til punkt og prikke, og at det før bygget startet var utarbeidet en HMS-plan for anlegget.