KARI PEDERSEN

— Kommunen har aldri behandlet flere byggesaker og plansaker på så kort tid, sa byrådsleder Monica Mæland da byrådet i går feiret ettårsdagen med en presselunsj.

Samme som før

Byggebransjen i Bergen er imidlertid ikke imponert over effekten av byrådsskiftet. I en spørreundersøkelse som er gjort av Bergen Næringsråd, kommer det frem at planbehandlingen i Bergen kommune oppleves like problematisk som før.

Det er planbehandlingen som har vært ankepunktet mot kommunen, ikke byggesakene. I en rapport fra Næringsrådet våren 2003 ble det hevdet at 200 plansaker med i alt 3000 boliger lå i kø på planavdelingen.

— Bergen trenger en revolusjon når det gjelder måten vi behandler plan- og byggesaker på, sa Monica Mæland den gang. Da satt hun i opposisjon.

Det er denne rapporten Næringsrådet har fulgt opp ved å stille 22 viktige aktører i bransjen en serie «hvordan går det nå» spørsmål.

Positive, men ...

Her er utdrag av svarene:

n Halvparten av de spurte mener behandlingen av plansaker er som før. Seks mener det har vært en bedring, mens like mange mener saksbehandlingen går tregere.

n Saksbehandlerne er ikke mer tilgjengelig enn før, kravet til detaljeringsgrad er snarere forverret enn forbedret. Evnen til å overholde tidsfrister er blitt dårligere.

n 10 av 12 utbyggere har byggeplaner som ville vært realisert i 2004 dersom tidsfristen i loven hadde vært overholdt. Totalt omfatter dette 23 bygg med samlet 80.000 kvadratmeter.

n På ett punkt har det skjedd store forandringer. 20 av 22 bransjefolk mener at holdningen i den politiske ledelsen er mye bedre og bedre. Også byggesaksbehandlingen får godkjent-karakter.

- Litt unyansert

Bergens Tidende spurte Monica Mæland i går om kritikken fra byggebransjen er urimelig:

— Den er litt unyansert, sa Mæland og peker på at byrådet behandler flere saker enn før og har forenklet saksbehandlingen. Plansaker blir nå lagt ut til høring, uten politisk klarering på forhånd.

Lisbeth Iversen, byråd for miljø- og byutvikling, medgir at en del kompliserte plansaker tar like lang tid som tidligere.

Byråden har imidlertid flere verktøy i bakhånd som hun nå vil ta i bruk.

En egen servicekoordinator skal ta seg av henvendelser utenfra og gi svar på hvor sakene står.

I tillegg vil Lisbeth Iversen utnevne en utbyggingskoordinator som «skal gå inn i den fasen der det stopper seg til.»

Neste punkt på listen er en hospitantordning der bransjens folk får oppleve kommunens arbeid med privat planer.

Pluss en ordning der ansatte på planavdelingen blir utplassert hos utbyggere og bearbeider plansakene der.

— Jeg tror det kan skape økt forståelse og gjensidig dialog, sier Lisbeth Iversen.