Det betyr tusenvis av nye boliger i gangavstand fra bybanestopp. Går vi ut fra at boligbyggingen holder seg på samme nivå som i dag, er det snakk om 8000-9000 boliger frem til år 2016.

Bydelssentrene og områdene rundt bybanestoppene skal bygges ut til å få småbykvaliteter. Da må det åpnes opp for flere boliger og bedre forhold for fotgjengere enn i dag, mener byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen.

— Sentrumsområdet i Åsane er kanskje det verste eksempelet. Biler, fotgjengere og butikker i en eneste stor lapskaus. Strategien bak utbyggingen har vært fantastisk idiotisk. Nå er det på tide å gjøre noe, sier en engasjert byråd.

Vokser uten å vokse

På årlige byutviklingskonferansen i går, presenterte kommunaldirektør Edel Eikeseth hovedlinjene i kommunens nye arealplan, som legges ut på høring 1. desember. Eikeseth fulgte opp signalene som har kommet fra bystyret, og lovet at byen i fremtiden vil vokse i folketall -uten å vokse så mye i areal.

— Vi vil fortette og sanere områder. Det blir enkelte nye byggefelt i randsonen av byen, men veldig mange av de nye boligene skal komme innenfor eksisterende byggesone, sa Eikeseth.

Plan- og miljøetaten presenterte en fortettingsstrategi som innebærer at det vil bli bygd tett - og til dels høyt - langs både den vedtatte bybanetraseen og fremtidige linjer til Flesland, Loddefjord og Åsane.

Også nye butikker skal i all hovedsak legges til disse områdene. Problemet blir å plassere de nye hypermarkedene, som er for store til å ligge ved sentrene.

Bergen får byfjellsgrense

Utenfor områdene som er prioritert til fortetting, varsler plan- og miljøetaten et langt strengere regime enn i dag.

— Vi vil si nei til blokker i villaområder, og ha klart skille mellom boligsoner og LNF-områder (landbruk, natur og fritid), sier etatsleder Mette Svanes.

Byråd Iversen vil dessuten innføre en soleklar byfjellsgrense.

— Den skal være like hellig som markagrensen er i Oslo. Når utbyggerne har klare rammer å forholde seg til, slipper vi alle dispensasjonssøknadene som tar tid og krefter, sier hun.